Yönetici Asistanlığı

Yönetici Asistanlığı Eğitimi
Yönetici Asistanlığı Kursu

Yönetici Asistanlığı Kursu: Yönetici asistanlığı günümüzde büyük firma ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu meslek dallarından biri olmuştur. Sürekli globalleşen dünyamızda artan rekabet ortamı, büyük firmaların daha seçici olmasına neden olmaktadır.

Böyle bir ortamda; üst düzey yöneticiler ve şirket sahipleri üst düzey yönetici asistanlığı çalışma alanında tam yetkin, profesyonel iletişim becerilerine sahip uzman personel ihtiyacı duymakta ve üst düzey yönetici asistanları istihdam edilmektedir.

Üst düzey yönetici asistanlığı Kursu amacı; yönetici asistanları ve adaylarının bilgi ve becerilerini geliştirmek, daha profesyonel bir mesleki yaklaşımla performanslarını en üst düzeye çıkarmaktır.

Bu eğitimle birlikte, üst düzey yönetici asistanları ve adayları gelecekleri için yeni imkanlar yaratma, büyük firma ve şirketlerde kariyer yapmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olurlar.

Yönetici asistanlığı Kursu programlarımıza; yüzde 90 devam sağlayarak Kursu tamamlayan öğrencilerimiz, MEB katılım sertifikası almaya hak kazanır.

Yönetici Asistanlığı Kursu - Katılımcı Profili

 • Yönetici Asistanı Olmak İsteyenler
 • Yönetici Asistanı Olarak Çalışanlar
 • Yönetici Sekreterleri
 • Firma ve Departman Sekreterleri

Yönetici asistanlığı Kursu programına öğrenmeye hevesli herkes katılabilir.

Yönetici Asistanlığı Kursu - Takvimi

Haftasonu: 07.10.2023
Haftaiçi: 05.10.2023
Tarihler ve Süre Hakkında Detay İçin Tıklayınız.

Yönetici Asistanlığı Kursu - Süresi

Üst düzey yönetici asistanlığı Kursu toplamda 40 saat sürmektedir.

Yönetici Asistanlığı Kursu - Ücreti

800 TL

Yönetici Asistanlığı Kursu - Kazanımlar

 • Yetkinliklerin ve verimliliklerin artırılması rekabete dayalı küresel piyasada üst düzey bir yöneticinin en önemli başarı koşulu yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmaktır. Bu nedenle Üst Düzey Yönetici Asistanının, sekreterlik bilgisi ötesinde yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiği zaman yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm süreçlerde etkin rol alabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir.
 • Yönetici asistanı işlerin akışını belirleyen, işlere yön veren, herhangi bir buyruğa gerek duymadan görev ve sorumluluklarını yerine getiren, gerekirse diğer bölüm çalışanlarıyla işlerin işleyişi hakkında iletişim kurup, onları da yönlendirerek işin verimliliğini ve kalitesini en üst düzeye çıkarabilen kişidir.
 • Yönetici asistanı; örgütsel ve yönetsel yaşamda yöneticinin en yakın danışmanı ve yardımcısı olarak kendisinin ve ailesinin bir parçasıdır.
 • Yönetici asistanı, örgütte yöneticinin resmi işleri kadar, özel işlerini de yürüten; zaman zaman ailesi, akrabaları ve arkadaşları ile görüşen; yöneticinin resmi ve özel yaşamına giren; onun sırlarını, çıkarlarını, hesaplarını, alışkanlıklarını, özelliklerini, istek ve beklentilerini, hedeflerini bilen kişidir.
 • Yönetici asistanı yöneticinin, çalışma yaşamının ortağıdır. Eğitimde katılımcıların; kendilerini geliştirmeleri ve olumlu yeni davranışlar ve beceriler kazanmaları, karar verme ve problem çözme yeteneği kazanma
 • Kendilerinden beklentilerin farkındalıklarının sağlanması.
 • Kişisel gelişim ve etkili insan olma.
 • Kişisel imaj.
 • Eğitim ve sosyal hayat.
 • İletişimin önemi, teknikleri ve becerileri.

Yönetici Asistanlığı Kursu - Eğitim Konuları

1. Yönetici Asistanlığı Kursu - Yönetici Asistanlığı Nedir?

 • Yönetici Asistanlığı Genel Kavramlar
 • Yönetici Asistanlığının Fonksiyonel Görevleri
 • Yönetici Asistanının Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Yönetici Asistanının Kurumdaki Yeri ve Önemi
 • Kişisel Kariyer Yapmak
 • Yönetici ile Aynı Perspektiften Bakmak
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

2. Yönetici Asistanlığı Kursu - Ofis Yönetimi

 • Dosyalama
 • Dosyalama Teknikleri
 • Dosyalama Sistemi Oluşturma
 • Arşivleme
 • Arşivleme Sistemi Oluşturma
 • Astların Yönetimi
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

3. Yönetici Asistanlığı Kursu - Kişisel İmaj

 • Kişisel İmajın Bileşenleri
 • Görünüş (Giyim, Bakım)
 • Davranış
 • Başarılı Kişisel İmajın Temel Kuralları
 • Giyim Stratejileri
 • İmajı Etkileyen Hususlar
 • Kişisel İmajın Kurum İmajına Etkileri
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

4. Yönetici Asistanlığı Kursu - Beden Dili

 • Beden Dilinin Bileşenleri
 • Beden Dilinde Göz Teması
 • Etkili Beden Dili Kullanımı
 • Doğru Duruş ve Yürüme
 • Beden Diline Uygun Etkili Bir Ses Geliştirmek
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

5. Yönetici Asistanlığı Kursu - Etkili İletişim

 • Etkili İletişim Teknikleri
 • İletişimde Yapılan Hatalı Davranışlar
 • Etkili İletişimin Ögeleri
 • İyi Bir Dinleyici Olmak
 • Empati Kurmak
 • Sağlıklı İletişimi Etkileyen Faktörler
 • İletişim Becerileri
 • Sözel İletişim Becerileri
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

6. Yönetici Asistanlığı Kursu - Yazışma Teknikleri

 • Yazı Türleri
 • Yazılı İletişimde Etkili ve Güzel Anlatım
 • Tarz Üslup ve Empati
 • Dil Bilgisi
 • E-posta Yazışmalarında İncelikler
 • Hataların Farkına Varmak
 • İş Mektubu Yazımı
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

7. Yönetici Asistanlığı Kursu - Protokol ve Nezaket Kuralları

 • Kurumsal Protokol
 • Nezaket Kuralları
 • Toplantı Kuralları
 • Görgü ve Nezaket
 • Adab-ı Muaşeret
 • Protokol ve Püf Noktaları
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

8. Yönetici Asistanlığı Kursu - Telefonda Profesyonel İletişim

 • Telefonda Etkili İletişim
 • Telefonda Olumlu Tavır
 • Telefonda Dinleyici Olma
 • Telefon Görüşmesinde Sesin Kullanımı
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

9. Yönetici Asistanlığı Kursu - İlişki Yönetimi

 • Farklı Yönetici Tiplerine Göre Yaklaşım
 • Davranış Türleri
 • Algılama Modelleri
 • İç ve Dış Müşteri Memnuniyetini Sağlamak
 • Stres Yönetimi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Motivasyon Yönetimi
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

10. Yönetici Asistanlığı Kursu - Zaman Yönetimi

 • Etkin Zaman Yönetimi
 • Zamanı Kaybettiren Faktörler
 • Planlama ve Zaman
 • Proaktif Davranış
 • Bireysel Plan Oluşturma
 • Zaman Tuzakları
 • Zaman Yönetimi Formülü
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

11. Yönetici Asistanlığı Kursu - Organizasyon Düzenleme

 • Toplantı Organizasyonu
 • Seyahat Organizasyonu
 • Plan ve Program Yapmak
 • Randevu ve Konuk Kabülü
 • Randevuları Düzenlemek
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

12. Yönetici Asistanlığı Kursu - Bilgisayar Becerileri

 • Excel Becerileri
  • Excel hakkında genel bilgi
  • Excel’le ilgili uyarılar ve dikkat edilmesi gerekenler
  • Excel’de seçim yöntemleri , kopyalama - taşıma yöntemleri
  • Araç çubukları ve ne işlere yaradıkları
  • Hücre biçimlendirmeler ve hizalamalar
  • Satır , sütun ve hücre eklemek
  • Tablolama ve listeleme çalışmaları
  • Grafik oluşturmak
  • Veri süzmek
  • Otomatik şekilleri kullanmak
  • Resim eklemek
  • Formüller
 • Word Becerileri
  • Word hakkında temel bilgi ve wordde dikkat edilmesi gerekenler
  • Yazı şeçim yöntemleri ve yazı kopyalama taşıma yöntemleri
  • Yazı yazma teknikleri ve biçimlendirmeler
  • Sayfa düzeni oluşturmak
  • Dilekçe örnekleri
  • Resim eklemek
  • Nesnelerle çalışma yapmak ( kartvizit , broşür , yaka kartı v.s )
  • Cv oluşturmak
  • Sütunlu yazı çalışmaları
  • Grafik oluşturmak
  • Kuruluş şemalarını kullanmak
  • Tablolama çalışmaları
 • PowerPoint ve Sunum Yapmak
  • Powerpoint hakkında genel bilgi
  • Menüler ve içerikleri
  • Slayt düzeni
  • Animasyonlar
  • Video ekleme
  • Ses ekleme
  • Grafik, tablo oluşturmak
 • Temel Bilgisayar Özelliklerini Kavramak

13. Yönetici Asistanlığı Kursu - Sekreterlik Türlerine Göre İş Tanımları

 • Büro Sekreteri
 • Yönetici Sekreteri
 • Muhasebe Sekreteri
 • Hukuk Sekreteri
 • Finans Sekreteri
 • Uluslararası Organizasyon Sekreterleri
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

14. Yönetici Asistanlığı Kursu - Yasalar ve Uygulamalar

 • Kişiler Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • İşletmenin İşlevleri
 • Ticari İşletme Hukuku
 • Sekreterlikte Yabancı Kelimeler
 • Ticari Senetler
 • Kurumsal Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri
 • İdari Yargı
 • Diğer Uygulama, Yasa, Kanun ve Çözümlemeler
 • Yönetici Asistanlığı Kursu Uygulamaları

Yönetici Asistanlığı Kursu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi yalnızca nakit olarak ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

İndirimleriniz/Kampanyalarınız Nelerdir?

Daha önce eğitim almış öğrencimiz ikinci başka bir eğitimi yüzde 10 indirimli alır.
Grup eğitimlerinde ise;
- 2 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %10 indirim
- 3 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %15 indirim
- 4 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %20 indirim
- 5 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %25 indirim
uygulanmaktadır.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; 12 kişi kapasiteli sınıflarda yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde yüzde 90 oranında devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tez-Ödev destek formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Ders esnasında dersin anlatımına uygun alakalı sorular sorulabilmektedir. Ders dışında ise bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici özel projeleriniz için proje formumuzu doldurunuz.

Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; yeterli kişi sağlanması amacıyla Veri Akademi eğitimleri erteleme hakkına sahiptir. Grup eğitimleri tatil veya istisnai sebeplerden 1-2 hafta ertelenerek bitirilebilir. Veri Akademi, ilan edilmiş eğitim programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitime kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 4 en fazla 12 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim, ortalama 5-8 kişi ile gerçekleşmektedir.

Dersi kaçırmam durumunda ne yapmam gerekir?

Mümkün olduğunca derse katılmanız faydalıdır. Eğitmenlerimiz performansı en iyi seviyede tutmak için sürekli dersi toparlayarak, tekrarlar yaparak ilerlemektedir. Kaçırdığınız derslerde ufak tekrarlardan yararlanabilirsiniz.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Özel ders olarak eğitim almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Özel ders olarak eğitim sağlamaktayız. Özel ders eğitim talebiniz için özel ders eğitim talep formunu doldurup göndermeniz yeterlidir. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

Ben konuların çoğunu biliyorum, sadece bazı konular için derse girebilir miyim?

Grup eğitimlerimizde katılımcılarımızın yaklaşık aynı düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Gruplarımıza yeni başlayan veya biraz bilen kişileri dahil ediyoruz. Eğer konuların çoğunu biliyorsanız, grup eğitimi yerine size özel ders sağlayabiliriz. Sadece istediğiniz konu başlıkları ile daha kısa sürede ihtiyacınız olan konuları öğrenmiş olursunuz. Özel ders talep formunu aşağıdan doldurabilirsiniz.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yönetici Asistanlığı Kursu Bilgi İstek Formu


Yönetici Asistanlığı Kursu Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Yönetici Asistanlığı Kursu Kurumsal Teklif Formu


Sorular ve Cevaplar bölümünü okudum.

Yönetici Asistanlığı Kursu Proje Teklif Formu


PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ