Hakkımızda

Asistan Akademi

HAKKIMIZDA

Asistan Akademi; eğitim, hizmet ve ürün alıcı paydaşlarına, onlarla uyumlu ve örtüşen eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunma hususunda son derece titizdir. Bu bağlamda, sunduğu hizmetlere ilişkin her alanda kalite unsuruna büyük önem verir.

Asistan Akademi; hizmet anlayışında İnsandan İnsana Etkili İletişimi başat misyonlarından biri olarak içselleştirmiş ve paydaşları ile duygudaşlık ekseninde interaktif çalışmayı ilke olarak benimsemiştir. Karşılıklı öğrenme ve uygulama, sorumluluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri kurumumuzun farklılık oluşturan ilkelerindendir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılın hızlı gelişimlerini yakından takip eden kurumumuz, dünyadaki değişimlerin getirdiği yenilikleri, ülkemiz insanının uyum sağlayacağı şekilde her türlü hizmetlerine yansıtmanın yanı sıra, bireysel ve kurumsal bazda gelişimlere ilişkin olarak özgün, geniş kapsamlı bakış açıları kazandırmayı amaçlar.

Asistan Akademi; tüm hizmetleriyle bireylerin ve işletmelerin somut ve elle tutulamayan "değer katkısı" yaratma unsurunu üretmelerine büyük katkı sağlar. Böylelikle şirketlerin kaliteli ürün ve hizmetler üretmelerinde, itibarlarını yükseltmede ve korumada, bununla birlikte her açıdan değerlerini artırmalarına yardımcı olur.

Asistan Akademi olarak bizi öne çıkaran faktörler;

  • Uzman ve Tecrübeli Ekip

  • Çözüm Odaklı Yaklaşım

  • Uzun Sektör Tecrübesi

  • Kalite Odaklılık

  • Profesyonel Eğitim Müfredatı

 ASİSTAN AKADEMİ