Yazılarımız

Asistan Akademi

ÖN MUHASEBEDE BİLİNMESİ GEREKENLER

Ticari faaliyetlerle ön plana çıkmak isteyen işletme ve kuruluşların muhasebe dengelerini iyi kurmaları ve bu alanda en ufak bir hata bile yapmamaları gerekir. Muhasebe işlemi, şirketin büyüklüğüne ve işlevine göre çeşitlilik gösterebilir, bu çeşitliliğin yanı sıra değişik bir metot kullanarak muhasebe yapmak gerekebilir. Fakat her zaman için en önemli nokta ön muhasebede bilinmesi gerekenlerdir.

Ön muhasebe işlemi , şirketlerin ya da maddi faaliyetlerle ilgisi olan kurumların, parayla olan ilişkileri, nakit para durumunu, gelen çek ve senetleri, banka hesaplarını ve buna benzer unsurları denetleme işlemine verilir. Ön muhasebede bilinmesi gerekenler arasında bazı bilgisayar programları, defter ya da doküman düzenleme formatı, bilgi işlevselliği açısından eksiksiz bir bilgi depolama sistemi kullanılması gerekir.

Ön muhasebede bilinmesi gerekenler den birisi olan Excel programı, ön muhasebede kullanılan programlardandır. Bu program özellikle sayısal verilerin depolanması ve doğru bir şekilde analiz edilebilmesi için, muhasebe sorumlusuna görsel yönden destek sağlar. Excel programını iyi bir şekilde kullanabilmek için ders almak, formülleri ve işlevleri doğru bir şekilde öğrenmek gerekecektir.

Ön Muhasebede Bilinmesi Gerekenler

Ön Muhasebe ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Ön muhasebe işlemi yapacak olan kişinin yeterli seviyede matematik bilgisinin olması gerekir. Bunun yanı sıra ön muhasebede yapılması gereken işlemlerden en önemlisi de kayıtların düzenli bir hale getirilmesi ve muhafaza edilmesidir. Düzgün ve doğru bir şekilde tutulan ön muhasebe verileri, ön muhasebe nasıl tutulur sorusuna da verilebilecek en iyi cevaptır.

Ön muhasebe hakkında bilinmesi gerekenler den ilki ön muhasebenin esas muhasebeye bir geçiş niteliğinde olduğu ve bu başlık altında ele alan işlemlerin basit işlemler olmasıdır. Öyle ki ön muhasebede yapılan işlemler arasında gelir dengesine bakmak, gider takibi yapmak gibi ileri seviye muhasebe işlemleri yoktur.

Ön muhasebe işlemi sayesinde, şirketin ya da kurumun banka hesapları, ele geçen çek ve senetler, müşteri hesabı takibi ve stok durumu takibi gibi unsurlar üzerinde kısa ve öz bir çalıma yapılır. Ön muhasebe işlemi hiçbir zaman tam anlamıyla bir muhasebe işlemini karşılamaz. Bu nedenle ana muhasebeye geçiş niteliğinde olan ön muhasebe işlemine fazla takılmamak gerekir.

Ön Muhasebe İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Muhasebe kelimesi hemen herkesin aklına bir gelir gider dengesi, kar zarar durumu ve ödemeler gibi işlemleri getirir. Bu unsurlar muhasebe işleminin içinde tam anlamıyla yer alsa da ön muhasebe için bazıları geçersizdir. Ön muhasebe işlemi basit bir muhasebe işlemi olarak da algılanabilir. Ön muhasebe işleminde yapılacak işlemlerin belli bir sınırı vardır.

Ön Muhasebede Bilinmesi Gerekenler

Muhasebe hakkında pratik bilgiler e sahip biri rahatlıkla ön muhasebe işlemini yapabilir. Bu işlem dâhilinde, temelde, şirketin ya da kurumun sahip olduğu maddi unsurlar ele alınır. Yani giderlerle ilgili ek bir çalışma ön muhasebenin alanına girmez. Giderlerin incelenmesi ve detaylı bir şekilde ele alınması için ana muhasebeye geçmek gerekir.

Muhasebede bilinmesi gerekenler in başında, muhasebe işlemlerinin dikkatli bir şekilde yapılması ve yapılan işlemlerin de titiz bir şekilde incelenmesi gelir. Eğer bu işlemler fazla önemsenmeden yapılmaya kalkışılırsa geri dönüşü olmayan bir hata yapılabilir. Dolayısıyla muhasebede ana etkenin dikkat ve titiz çalışma olduğunu unutmamak gerekir.

Ön Muhasebede Neler Yapılır?

Ön muhasebede bilinmesi gerekenler , yapılması gerekenlerle aynı şeylerdir. Bu muhasebe şekliyle sadece ana muhasebeye giriş niteliğinde çalışmalar yapılarak belirli bir düzen oluşturulabilir. Yani ana muhasebeye geçmeden önce, kavramlar, terimler ve gerekli miktarlar ön muhasebe sayesinde belirlenmiş olur.

Ön muhasebede kullanılan programlar dan olan Excel programını en iyi şekliyle öğrenmek, muhasebe işlemini de hatasız bir şekilde yapabilmek anlamına gelir. Öyle ki, insan her zaman hata yapmaya meyillidir, fakat makineler ve makinelere bağlı sistemler nadiren hata yaparlar.

Çek, senet gibi ödeme belgelerinin de muhasebe birimi tarafından incelenmesi gerektiği ve bunların ön muhasebe içerisinde ele alındığı, ön muhasebede bilinmesi gerekenlerdendir. Bu durumun farkında olan ve ne yapması gerektiğini iyi bilen muhasebeciler işlerinde her zaman başarılı ve hatasız olacaklardır.

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ