Yazılarımız

Asistan Akademi

SEKRETER NE İŞ YAPAR?

İş ve çalışma hayatında, birçok şirketin bünyesinde sekreterlerin yer aldığı görülür. Sekreter ne iş yapar sorusuna verilen cevaplar genel olarak değişiklik gösterir. Sekreterler genel olarak bürolarda çalışır ve evrak takibi, çalışma planı gibi alanlarda hizmet verirler.

Sosyal algıya göre sekreterler bilgisayar başında oturan ve gününün tamamını evrak inceleyerek geçiren kişilerdir. Fakat bu alanda algının tamamıyla yanlış olduğu söylenebilir. Sekreterlik kendi içinde farklı çalışma gruplarına ayrılan bir meslektir. Yönetici sekreteri, tıbbi sekreter gibi farklı alanlarda çalışan kişiler de genel olarak sekreter adı altında tanımlanır.

Sekreter kelimesi daha çok yönetici sekreterleri için kullanılır. Sekreter ne iş yapar sorusuna verilen cevaplar da yönetici sekreterine göre değerlendirilir. Yönetici sekreterleri, bir kurum ya da kuruluşta çalışan, yönetim grubunun içinde ve başında bulunan kişilerin yardımcılarıdır.

Bu alanda çalışan sekreterler telefonlara bakar, günlük program veya toplantıların takibini yapar, gelen ziyaretçileri karşılayarak üstüne haber verir ve isteğe bağlı olarak gereken evrakları yardımcısı olduğu yöneticisine ulaştırır. Dolayısıyla mesleğe verilen isim her ne kadar sekreterlik olsa da bu alanda çalışan kişilerin esasen birer yardımcı oldukları söylenebilir.

Sekreter Ne İş Yapar?

Sekreter Görevleri

Bir yöneticinin yanında çalışan sekreterin de hastanede çalışan tıbbi sekreterin de yerine getirmeleri gereken görevleri vardır. Dolayısıyla sekreter ne iş yapar sorusu değerlendirilirken önce hangi sekreterin kast edildiği anlaşılmalıdır. Bu görevler çalışılan alan, şirket ve şirketin boy gösterdiği sektöre göre değişiklik gösterebilir.

Sekreterler , sekreteri oldukları kişilerin iş hayatındaki çalışma düzenini takip etmekle yükümlüdürler. Bir şirketin ya da kurumun yüksek bir mevkiinde yönetici olmak çalışma takibini zorlaştıran etkenlerdendir . Dolayısıyla bu alanlarda çalışan yöneticiler günlük toplantıları, yapılması gereken şeyleri, incelenmesi gereken dosyaları, imzalanacak evrakları unutabilirler . Bu gibi durumların oluşmaması için sekreterler çalışmalarını sürdürürler.

Bir sekreterin en temel görevi , sekreterliğini yaptığı kişinin yükümlü olduğu şeyleri, vaktini geçirmeden ve dikte etmeden ona bildirmesidir. Bu bazen imzalanacak bir evrak bazen de katılmak zorunlu olan bir toplantı olabilir. Çalışılan alana göre sekreter görevleri değişiklik gösterebilir.

Hastanede Sekreter Ne İş Yapar?

Sekreterlik nedir sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, bu cevapların neredeyse tamamının bürolarla ilgili olan sekreterliği kast ettiği görülür. Oysa hastanelerde de tıbbi sekreter adı altında onlarca sekreter çalışmaktadır. Bu kişiler de mesleğin temelinde sekreter olarak adlandırılsalar da bürolarda çalışan yönetici sekreterlerine nazaran daha farklı şekilde çalışmalarını sürdürürler.

Sekreter Ne İş Yapar?

Hastanede çalışan sekreterler, hastane içerisinde de farklı alanlarda çalışmalarını sürdürürler. Tıbbi sekreter olarak çalışmakta olan sekreterler doktorların yanında çalışırlar ve hastanın belgeleri ile ilgili olan işlemlerle ilgilenirler. Yani herhangi bir doktora gittiğinizde elinizdeki belgeleri alan ve size çıkarken bir reçete veren kişi tıbbi sekreterdir.

Özellikle son dönemde elektronik sistemin gelişmesiyle beraber reçeteler de tıbbi sekreterler vasıtasıyla oluşturulmaktadır. Hastanelerde normal sekreter olarak çalışmalarını sürdüren kişiler genel olarak ortak noktalarda bulunurlar. Yani sıra almanızı sağlayan ya da danışma olarak karşınıza çıkacak sekreterler genel olarak tıbbi bilgiye sahip olmayan sekreterlerdir.

Hastanede Tıbbi Sekreter Ne İş Yapar?

Hastanelerde herhangi bir muayene odasına , doktorun yanına girildiğinde bir hemşire ve masa başında oturmakta olan bir sekreterle karşılaşılır. Bu sekreter mesleki adıyla tıbbi sekreterdir ve belgesel işlemlerde doktorlara yardımcı olurlar.

Hemen her hastanede muayenehaneye giriş işlemi bir sıraya ya da düzene göre olmaktadır.

Bu sıranın ve düzenin takibini ise genel olarak tıbbi sekreterler yapar. Siz muayenehanelere girdiğinizde sizlerden belgelerinizi alan tıbbi sekreterler, siz muayene olurken işlemlerinizi tamamlar ve kaydınızı oluşturur. Bu esnada sizler de sadece muayene olarak zaman kaybetmemiş olursunuz.

Önceki dönemlerde, reçeteler sağlık karnelerine elle yazılırken, bu işlem daha çok doktor tarafından yapılmaktaydı. Oysa şimdiki sistem daha çok teknoloji üzerine kurulmuş ve hemen her işlem bilgisayarlar sayesinde yapılmaktadır. Bu da demek oluyor ki artık reçeteler de tıbbi sekreterler tarafından oluşturulmaktadır.

Doktorlar sekreterlere ilaçların adını söylerler ve sekreterler de bu ilaçları sisteme girerler. Aynı işlem tüm ilaçlar için tekrar edildiğinde sistem sizin için bir kod atayacaktır. Bu kod sekreter tarafından küçük bir kâğıda yazılarak sizlere verilir. Bunun sonucunda kodu kullanarak eczanelerden doktorun sizin için yazmış olduğu ilaçları alabilirsiniz.

Bazı insanların hedefleri arasında sekreter olmak olabilir. Bu kişiler yönetici sekreteri olmak istiyorlarsa büro yönetimi ve sekreterlik kursu, tıbbi sekreter olmak istiyorlarsa da tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik eğitimi almak gerekir. Bu alanlardan mezun olduklarında sekreter iş ilanlarına bakarak kendileri için çalışacak bir kurum ya da kuruluşta rahatlıkla iş bulabilirler.

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ