Yazılarımız

Asistan Akademi

ARAŞTIRMA PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Araştırma planı hazırlama eğitiminin tanımı; Araştırma planı hazırlamak için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin öğrencilere öğretildiği eğitimdir.

Araştırma planı hazırlama eğitiminin amacı ise; öğrenciler için gerekli ortam sağlandığında, her türlü çalışma için araştırma planı oluşturabilmelerini sağlamaktır.

Araştırma planı hazırlama eğitimi sayesinde;
Araştırma konusu belirleyebileceksiniz.
Size uygun olan araştırma türünü seçebileceksiniz.
Araştırma planı oluşturabileceksiniz.

Araştırma Planı Hazırlama Eğitimi İçeriği

1. Araştırma Planı Hazırlama Eğitimi - Araştırma

 • Tanımlar
 • Araştırmanın Önemi
 • Araştırmanın Çeşitliliği
 • Araştırma Sorunlarında Kapsam Belirleme
 • Kullanılacak Kavram Çeşitleri
 • Ön Araştırma Yapmanın Önemi
 • Araştırmalarda Varsayım Kullanımı
 • Araştırma Türleri
 • Bilimsel Olarak Anlatımlı Araştırmalar
 • Uzun ya da Kısa Vadeli Araştırmalar
 • Amaca Yönelik Araştırmalar

2. Araştırma Planı Hazırlama Eğitimi – Varsayımlar

 • Varsayım Tanımı
 • Varsayımın Genel Özellikleri
 • Birkaç Varsayım Örneği

3. Araştırma Planı Hazırlama Eğitimi – Araştırma Türünü Belirlemede Kullanılan Değişkenler

 • Uyumluluğuna Göre Değişkenler
 • Nicel Değişkenlere Örnekler
 • Nitel Değişkenlere Örnekler
 • Denetleme Durumuna Göre Değişkenler
 • Bağımlı Olmayan Değişken
 • Bağımlı Olan Değişken
 • Denetim Yapılan Değişken
 • Demetim Yapılmayan Değişken
 • Karma Değişken
 • Varsayım Çeşitliği
 • Araştırma Çeşitleri
 • Yazılı Araştırma
 • Gözlemleme
 • Görüşme Yapma
 • Anket Hazırlama
 • İçerikleri Sonuçlandırma

4. Araştırma Planı Hazırlama Eğitimi – Örneklemler ve Evren

 • Evren Hakkında Bilgi
 • Tanımlar
 • Çeşitleri
 • Örneklem Çeşitleri
 • Örneklem Tanımı
 • Çeşitleri
 • Örneklem Yöntemleri Hakkın Detaylar

5. Araştırma Planı Hazırlama Eğitimi – Araştırma Planı Hakkında

 • Önsöz
 • Giriş Bölümü
 • Yöntem Çeşitleri
 • Araştırmaların Sonuç Çıktıları
 • Tartışmalar ve Yorumlar
 • Önermeler
 • Eklentiler
 • Kullanılan Kaynaklar

6. Araştırma Planı Hazırlama Eğitimi – Anketlerde Başyazı

 • Tanımlamalar
 • Çeşitleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ