Yazılarımız

Asistan Akademi

ARŞİVLEME HAREKETLERİ EĞİTİMİ

Arşivleme hareketleri eğitiminin tanımı; arşiv konusunda ve arşivleme konusunda teknik bilgilerin öğretildiği eğitimdir.

Arşivleme hareketleri eğitiminin genel amacı ise; büro ekipmanlarını kurum yapısına uygun olarak kullanma ve arşiv hareketlerini izleyebilme yeteneği içeren eğitimdir. Arşivleme hareketleri eğitimi sayesinde, belge türlerini ayırt ederek dosyalama işlemleri yapabilecek, arşivde istediğiniz dosyaları bulabilecek, yasal süresi dolan bütün belgelerin nasıl imha edileceğinizi öğreneceksiniz.

Arşivleme Hareketleri Eğitimi İçeriği

1. Arşivleme Hareketleri Eğitimi – Arşiv Kayıt Sistemleri

 • Bilgisayar Ortamında Arşiv Kaydı
 • Arşiv ile İlgili Belge ve Bilgilerin Yönetimi
 • Sanal Arşiv Belgelerinin Yönetimi
 • Ofiste Arşiv Kayıtlarının Yönetimi
 • Arşiv Ortamında Elle Kayıt
 • Evrakların İncelenme Süreci

2. Arşivleme Hareketleri Eğitimi – Arşiv Belgelerini Ödünç Verme ve Alma Sistemleri

 • Arşivleme Sistemlerinin Tanımı
 • Ödünç Belge Alma ve Verme
 • Ödünç Belge Alma ve Verme Tanımları
 • Ödünç Alınan Belgelerin Dosyalanması

3. Arşivleme Hareketleri Eğitimi – Arşiv Belgelerinin Saklanması ve İmha Süreci

 • Arşiv Beklerinin Saklanma Yöntemleri

· Yazışma Evraklarının Saklanması ve Yazışma Dosyaları

 • Arşiv Belgeleri Ne Kadar Süreyle Saklanır?
 • Arşiv Dosyaları Nasıl İmha Edilir?

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ