Yazılarımız

Asistan Akademi

ARŞİVLEME SİSTEMİ EĞİTİMİ

Arşivleme sistemi eğitiminin tanımı; arşiv konusunda dikkat edilmesi gereken bilgilerin aktarıldığı eğitim türüdür.

Arşivleme sistemi eğitiminin genel amacı ise; büro araç ve gereçlerini ilgili firmanın yararına kullanma ve arşivleme sistemlerini düzenleme eğitimidir. Arşivleme sistemi eğitimi sayesinde, çalıştığınız firmaya ait dosyaları arşivleyebilecek ve büro içerisinde ki malzemeleri kullanarak arşiv planlaması yapabileceksiniz.

Arşivleme Sistemi Eğitimi İçeriği

1. Arşivleme Sistemi Eğitimi – Sektörlerin Tanımlanması ve Sınıflandırılması

 • Sektör Nedir? – Tanımı
 • Sektörlerin Sınıflandırılma İşlemleri

· Sektörlerin Ekonomik Faaliyetlerine Göre Sınıflandırılması

 • Sektörlerin İş Koluna Göre Sınıflandırılması
 • Sektörlerin Örgütsel Yapıları
 • Örgütün Tanımı
 • Örgütleme Nasıl Yapılır? – Tanımı
 • Örgütleme Elemanları Nelerdir?
 • Örgütlerde Bulunması Gereken Birimler
 • Örgüt Çeşitleri
 • Örgütsel Yapı Örnekleri
 • Kullanılan Belge Çeşitleri
 • Belge ve Belge Yönetiminin Önemi
 • Açılış Süresinde Dosyalanması Gereken Belgeler
 • Elektronik Belge Türleri
 • Arşiv Belgelerinin Tanımları ve Çeşitleri
 • Arşiv Belge Türleri
 • Kalıcı Olan Arşiv Belgelerinin Tespit Edilmesi

· Arşivde Olmaması Gereken Belgelere Yapılacak İşlemler

2. Arşivleme Sistemi Eğitimi – Arşiv Nedir? – Tanımı ve Türleri

 • Arşiv Nedir? – Tanımı
 • Arşivin İşletmedeki Önemi ve Amacı
 • Arşiv Türleri
 • Birimlere Ait Arşivler
 • Kurumlara Ait Özel Arşivler
 • Devlete Ait Merkez Arşivler
 • Gizli Arşivler
 • Arşivlemede Kullanılan Araçlar
 • Arşiv Saklama Kutuları
 • Arşivlemeyi Kolaylaştıran Raflar
 • Portatif Özel Arşiv Rafları
 • Arşiv Dosyalarını Nakliye Edecek Araçlar
 • Özel Arşiv Dosya Dolabı Örnekleri
 • Klasörler İçin Özel Sütunlar
 • Arşivlere Özel Evrak İmha Araçları
 • Özel Arşiv Sistemleri
 • Arşiv Sistemlerinin Gereklilikleri
 • Dijital Ortamda Arşivleme Sistemleri
 • Arşiv Araçlarının Muhafazası ve Saklanması
 • Yazışma Dosya ve Evrakları
 • Arşiv Haritaları
 • Arşive Ait Planlar ve Projeler
 • Özel Resimler
 • Arşiv Fotoğrafları
 • Ses Kayıtları, Özel Damga ve Mühürler
 • İşletmeye Ait Özel Mikrofilmler
 • İndeks Tanımları ve İndeks Türleri
 • İndeks Nedir? – Tanımı
 • İndeks Çeşitleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ