Yazılarımız

Asistan Akademi

BASININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ EĞİTİMİ

Basının doğunu ve gelişimi eğitiminin tanımı; basının doğunu, gelişim sürecini analiz ederek, yorumlama yaparak fikir beyan edebilme becerilerinin öğretildiği eğitimdir.

Basının doğunu ve gelişimi eğitiminin genel amacı ise; basının doğuş ve gelişmesi süreçlerini analiz edebilecek ve toplum üzerinde ki etkilerini yorumlayabileceksiniz. Basının doğunu ve gelişimi eğitimi sayesinde, basının gelişim sürecini analiz edebilecek ve modern basının gelişmelerini takip edebileceksiniz.

Basının Doğuşu Ve Gelişimi Eğitimi İçeriği

1. Basının Doğuşu Ve Gelişimi Eğitimi – Basının Doğuşu ve Gelişiminin İncelenmesi

 • İlk Çağda Haberleşme Metotları
 • Orta Çağda Haberleşme Metotları
 • Basının Teknik İmkanları
 • Yazının Bulunması
 • Kağıdın Bulunması
 • Matbaanın Bulunması
 • Yeni Çağda ki Basın Hareketleri
 • Matbaadan Sonra Avrupa
 • XVI. Yüzyılda ki Süreli Yayınlar
 • XVII. Yüzyılda ki Genel Basın Faaliyetleri
 • XVII. Yüzyılda Avrupa da Basın Faaliyetleri
 • İlk Gazete Örnekleri

2. Basının Doğuşu Ve Gelişimi Eğitimi – Modern Basının İncelenmesi

 • XVIII. Yüzyılda Basın Faaliyetleri
 • Günlük Gazetelerin Başlangıcı
 • Muhalefet Gazeteciğinin Başlaması
 • Gazetelere İlan Girilmesinin Başlaması
 • Edebi Gazeteciliğin Gelişimi
 • Haber Ajanlarının Kuruluşu
 • Avrupa Haber Ajanlarının Kuruluşu
 • Amerikan Haber Ajanlarının Kuruluşu
 • XX. Yüzyılda Kurulmuş Olan Haber Ajansları
 • Agence France Press Ajansı
 • Tass – Itar Ajansının Detayları

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ