Yazılarımız

Asistan Akademi

ETKİN İLETİŞİM EĞİTİMİ

Etkin iletişim eğitiminin tanımı; iletişim ile alakalı ifade yeteneği ve becerilerinin, kendini doğru ifade etme yöntemlerinin ve etkin dinlemeyi öğreten eğitim türüdür.

Etkin iletişim eğitiminin genel amacı ise; gerekli ortam şartlarının sağlanması halinde, kişilere göre davranışlar sergileyebilecek ve kişiler arasında olan iletişimi izleyebileceksiniz. Etkin iletişim eğitimi sayesinde kendinizi rahatlıkla ifade edebilecek, etkin dinleme gerçekleştirebilecek, kişisel özellikleri algılayabilecek ve ikna gücünüzü arttırabileceksiniz.

Etkin İletişim Eğitimi İçeriği

1. Etkin İletişim Eğitimi – Bireyler Arası İletişim

 • Bireyler Arası İletişimin Tanımı
 • Bireyler Arası İletişim Süreçleri
 • Bireyler Arası İletişim Nedir?
 • Bireyler Arası İletişimin Gerekliliği
 • Bireyler Arası İletişimin Temel Unsurları
 • Bireyler Arası İletişimin Faktörleri
 • Bireysel Özellikleri
 • Demografik Yönden Özellikleri
 • Psikolojik Yönden Özellikleri
 • Tutumları
 • Benlik Kavramının Detayları

2. Etkin İletişim Eğitimi – Kendini Tanıma Yöntemleri

 • Kendini Tanıma Yöntemleri
 • İlgi Alanlarının İncelenmesi
 • Görüşler
 • İş ve Okul Hayatı Bakımından İnceleme
 • Maddi Durum Bakımından İncelenmesi
 • Beden Dilinin Önemi
 • Kendini Doğru İfade Etme Yöntemleri
 • Gözlem Yöntemleri
 • Düşünme Yöntemleri
 • Duyguların İncelenmesi

3. Etkin İletişim Eğitimi – Etkin İletişimde Dinleme

 • Dinleme Yöntemleri
 • Dinleme Nedir? – Tanımı
 • Dinleme Çeşitleri
 • İlk Bakışta Dinleme
 • Savunma Esnasında Dinleme
 • Seçim Yaparak Dinleme
 • Tuzakçı Şeklinde Dinleme
 • Denetçi Şeklinde Dinleme
 • Nezaketten Dolayı Dinleme
 • Ürkek Şekilde Dinleme

4. Etkin İletişim Eğitimi – İkna Yöntemleri

 • İkna Nedir? – Tanımı
 • İkna Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • İkna Sürecinde Kaynağın Önemi
 • İkna Sürecinde Mesajın Önemi
 • İkna Sürecinde Kanal Kullanımı
 • İkna Sürecinde Alıcı
 • İkna Edici İletişim Kurma
 • İkna Edici İletişim Nasıl Kurulur?
 • İkna Edici İletişimin Özellikleri
 • İkna Etmek İçin 5 Altın Kural
 • İkna Edilmeye Karşı Direnme
 • İkna Ederken Güvenilir Olma Yöntemleri
 • İkna İşlemlerinde Öğrenme

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ