Yazılarımız

Asistan Akademi

FUAR - KONGRE ÖNCESİ HAZIRLIKLAR EĞİTİMİ

Fuar kongre öncesi hazırlıklar eğitiminin tanımı; fuar ve kongre ile alakalı konuları ele alan eğitimdir.

Fuar kongre öncesi hazırlıklar eğitiminin genel amacı ise; öğrencilere gerekli ortamın sağlanması halinde, fuar ve kongrelerle alakalı hazırlıkları yapabilecek ve fuar alanlarını düzenleyebileceklerdir. Fuar kongre öncesi hazırlıklar eğitimi sayesinde, fuar yapılan alanla gerekli ön hazırlıkları tamamlayabilecek ve fuar alanının düzenine katkıda bulunabileceksiniz.

Fuar - Kongre Öncesi Hazırlıklar Eğitimi İçeriği

1. Fuar - Kongre Öncesi Hazırlıklar Eğitimi – Kongre ve Fuarlarla Alakalı Ön Hazırlıkların Yapılması

 • Fuar – Kongre ve Diğer Organizasyon Türleri
 • Fuar Organizasyonları
 • Kongre Organizasyonları
 • Diğer Organizasyon Türleri ve Özellikleri
 • Organizasyonların Ön Hazırlıkları

· Organizasyon İçin Firmalarla Yapılacak Görüşmeler

2. Fuar - Kongre Öncesi Hazırlıklar Eğitimi – Fuar ve Kongre Alanının Düzeni

 • Organizasyon Alanının Temizliği
 • Temizliğin Gerekliliği
 • Temizlik İçin Yapılan Gerekli Kontroller
 • Fuar Alanının Yerleşim Planı
 • Yerleşim Alanının Düzeni
 • Fuar Alanındaki Yönlendiriciler
 • Fuara Katılacak Firmaların Stant Yerleşimleri
 • Teknik Ekipmanlar
 • Fuar Kitlerinin Teslimi
 • Fuar Alanında Olması Gereken Ekipmanlar
 • Ekipman Çeşitleri
 • Organizasyon Türüne Göre Kullanılacak Ekipmanlar
 • Fuar Organizasyonunda Kullanılacak Donatılar
 • Fuar Ekipmanlarının Kontrolü
 • Fuar Güvenlik Ekibiyle Koordine Olma
 • Fuar Alanının Güvenliği

· Fuar Alanında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

 • Fuar Alanının Düzeni ve Eksiklerin Giderilmesi
 • Fuar Alanı ve Sergileme Bölümü
 • Fuarda Kullanılacak Donanımlar
 • Fuarda Görev Alacak Personel
 • Fuara Katılacak Firmalar
 • Fuar İçin Verilecek Büro Hizmetleri
 • Fuarda Verilecek Ofis Hizmetleri
 • Fuar Evraklarının Dosyalanması
 • Fuar Evraklarının Doğru Arşivlenmesi

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ