Yazılarımız

Asistan Akademi

FUAR - KONGREDE MÜŞTERİ HİZMETLERİ EĞİTİMİ

Fuar kongrede müşteri hizmetleri eğitiminin tanımı; fuar ve kongre ile ilgili müşteri hizmetleri konusunda bilgilerin aktarıldığı eğitim türüdür.

Fuar kongrede müşteri hizmetleri eğitiminin genel amacı ise; öğrencilere gerekli ortamın sağlanması halinde, fuar ve kongrelerde müşteri hizmetlerini yürütebilecek ve gelen katılımcıların karşılama, ikram vb. hizmetlerini yapabilecekleri eğitim türüdür. Fuar kongrede müşteri hizmetleri eğitimi sayesinde, fuar katılımcılarını karşılayabilecek, fuarda ki katılımcılara ikramları sunabilecek ve kontrolünü sağlayabileceksiniz.

Fuar - Kongrede Müşteri Hizmetleri Eğitiminin İçeriği

1. Fuar - Kongrede Müşteri Hizmetleri Eğitimi – Fuar Katılımcılarının Karşılanma ve Açılış İşlemlerinin Yapılışı

 • Katılımcı Firmaların Karşılanması
 • Katılımcı Firma Tanımları
 • Fuara Katılacak Firmaların Listesi
 • Fuar Katılımcılarının Karşılanması
 • Fuar Öncesinde Yapılan Karşılama
 • Fuar Esnasında Yapılan Karşılama
 • Fuar Kayıt ve Kabul Etme İşlemleri
 • Fuar Açılışı
 • Fuar Açılışına Yardımda Bulunmak

· Fuar Açılış ve Kapanış Organizasyonunda Mikrofon Kullanılmasına Yardım Etme

· Açılışta Kullanılacak Makas ve Tepsinin Hazırlanması

2. Fuar - Kongrede Müşteri Hizmetleri Eğitimi – Fuar İçin ikram Hizmetleri

 • Fuardaki İkramların Önemi
 • İkramlar İçin Ön Hazırlık
 • İkram Masalarının Hazırlanması
 • İkramda Kullanılacak Sandalyelerin Hazırlanması

· İkramda Kullanılacak Servis Arabasının Hazırlanması

· İkramda Kullanılacak Olan Servantların Hazırlanması

 • İkram Salonunun Temizliği
 • İkram Zamanının Organizasyonu
 • Fuarda Kahve Molasının Düzenlenmesi
 • Yemek İkram Saatlerinin Düzenlenmesi

· Fuar Katılımcılarının Sayısına Göre Hazırlık Yapılması

· İkram Servisi Esnasında Meydana Gelebilecek Sorunların Çözülmesi

 • İkram Esnasında Yapılması Gerekenler
 • Katılımcı Sayılarının Kontrol Edilmesi

· İkrama Katılacak Olanların Yaka Kartlarının Kontrol Edilmesi

· İkram Servisi Esnasında Çıkabilecek Sorunların Çözülmesi

 • Fuar Protokolüne İkram Servisi
 • Fuar Alanı Dışında Yapılacak İkramlar

· İkram Servisinden Sonra Yapılması Gereken İşlemler

 • Servis Sonrası Malzemelerin Toplanması
 • Servis sonrası Temizlik ve Düzen Kontrolü

3. Fuar - Kongrede Müşteri Hizmetleri Eğitimi – Fuarda Yapılacak Diğer Hizmetler

 • Fuarda Düzenlenen Yarışmaların Kontrolü
 • Fuar Yarışmaları ve Özellikleri
 • Yarışmacılara Yardımcı Olmak
 • Yarışma Sonuçlarının Açıklanması
 • Yarışma Sonrası Ödül Dağıtımı
 • Fuar Sonrası Dağıtılacak Belgeler
 • Fuar Sertifikalarının Dağıtılması
 • Fuar Katılımcılarına Teşekkür Belgesi
 • Fuarda Verilen Diğer Belgeler
 • Fuar Ziyaretçilerinin Talepleri
 • Ziyaretçi Sorunlarının Tespit Edilmesi
 • Sorunların Analizi ve Çözülmesi
 • Sorunlarla İlgili Rapor Düzenlenilmesi

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ