Yazılarımız

Asistan Akademi

GÖRÜŞME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Görüşme teknikleri eğitiminin tanımını şöyle açıklayabiliriz; Görüşme teknikleri kullanılarak, bilgiye ulaşma türleriyle alakalı bilgi ve birikimlerin kazandırılması eğitimidir.

Görüşme teknikleri eğitiminin genel amacı; öğrencilere gerekli ortam sağlandığı takdirde, istenilen görüşmeleri yapabileceklerdir. Bu eğitim sayesinde, nicel ve nitel görüşmeler yapabileceksiniz.

Görüşme Teknikleri Eğitimi İçeriği

1. Görüşme Teknikleri Eğitimi – Ucu Açık Sorular

  • Tanımlar
  • Ucu Açık Soruların Avantajları
  • Ucu Açık Sorulara Örnekler

2. Görüşme Teknikleri Eğitimi – Kapalı Uçlu ve Yarı Kapalı Uçlu Soru Çeşitleri

  • Ucu Kapalı Sorular
  • Tanımlar
  • Ucu Kapalı Soru Çeşitleri
  • Ucu Kapalı Soru Örnekleri
  • Ucu Kapalı Soruların Avantaj ve Dezavantajları
  • Ucu Kapalı Soruların Sistemleştirilmesi
  • Ucu Yarım Kapalı Soru Türleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ