Yazılarımız

Asistan Akademi

GÜNDEM ORGANİZASYONU EĞİTİMİ

Gündem organizasyonu eğitiminin tanımı; basın ve yayın kuruluşlarında sistematik olarak gündem organizasyonları oluşturmanıza olanak tanıyan, ayrıca gündem takibi yapmanızı sağlayan eğitim türüdür.

Gündem organizasyonu eğitiminin genel amacı ise, gerekli ortam şartları sağlanırsa, sistematik olarak gündemi nasıl takip edeceğinizi öğreneceksiniz. Gündem organizasyonu eğitimi sayesinde, bireysel ve kurumsal olarak gelen bilgileri ayrıştırabilecek, yayın türlerini bilerek doğru takip edebilecek, internet ortamında gelişen olayları ve gündemi takip edebileceksiniz.

Gündem Organizasyonu Eğitimi İçeriği

1. Gündem Organizasyonu Eğitimi – Basın Kuruluşlarında Gündem Organizasyonu Çalışmaları

 • Gündem Organizasyonunun Tanımı
 • Gündem Belirleme Aşamaları
 • Konu Takibi
 • Medya Kanallarını Savunma Yöntemleri
 • Gündemi Ateşlendiren Olaylar
 • Diğer Medya Kuruluşlarıyla Olan İletişim
 • Gündemde Meydana Gelen Gerçek Olaylar
 • Gündem Taraftarlığı
 • Gündem Belirleme Türleri
 • Halkın Kendi Gündemi Hakkında Bilgiler
 • Yayın Kimliği Oluşturma
 • Yayın Politikası Oluşturma
 • Gündem Takibinde İstihbarat
 • Bilgi Analizi ve Enformasyon Çeşitleri
 • Enformasyon Çeşitleri
 • Bilgi Analizi
 • Bilgiyi Enformel Hale Dönüştürme Yöntemleri
 • Haber Bulma Teknikleri
 • Haber Merkezi Nedir? – Haber Havuzunun Detayları
 • Tiriyaj Nedir? – Tanımı
 • Gündem Toplantıları Düzenlemek

2. Gündem Organizasyonu Eğitimi – Süreli Ve Süresiz Yayınları Kullanarak Gündem Yaratma Teknikleri

 • Gazeteleri Kullanarak Gündem Oluşturma
 • Radyo ve Televizyonu Kullanarak Gündem Yaratma
 • Radyo ve Televizyon Haberlerinin Kullanımı
 • Dergilerin Gündem Oluşturmada Kullanılması
 • Dergileri Takip Etmek
 • Süresiz Yayınları Kullanarak Gündem Yaratma
 • Süresiz Yayınlar Nelerdir?
 • Yayınlanmış Kitaplardan Gündem Oluşturma
 • Basın Bültenlerinin Analizi

3. Gündem Organizasyonu Eğitimi – Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Gündem Oluşturmaya Katkısı

 • Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Basında ki Yeri
 • En Sık Haber Konusu Olan Etkinlikler
 • Gündem ve Tiyatro
 • Sempozyumların Gündeme Etkileri
 • Gündem Oluşturmada Panel
 • Festivallerin Takip Edilmesi
 • Sergilerden Gündem Oluşturma Teknikleri
 • Konserleri Gündem Olarak Kullanma

· Spor Etkinliklerinin Gündem Oluşturmaya Katkıları

 • Fuarları Kullanarak Gündem Oluşturma
 • Sinema Filmleri ve Gündem Oluşturma

· Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Basına Açıklanması

 • Basın Bültenlerinin Düzenlenmesi
 • Gerekli Afişlerin Hazırlanması
 • Reklam Panolarının Belirlenmesi

· Etkinlikler İçin İnternet Sitelerinin Oluşturulması

 • Etkinlik İçin Broşürlerin Basılması
 • Etkinlik İçin El İlanlarının Dağıtılması
 • Etkinlikler İçin Yapılan Diğer Çalışmalar

4. Gündem Organizasyonu Eğitimi – İnterneti Kullanarak Gündemi Takip Etmek

 • İnternet Nasıl Kullanılır?
 • İnternet ve Gazetecilik Kavramları
 • İnternetin Sağladığı İmkânlar

· Haber ve Fotoğrafların İnternet Yoluyla Paylaşılması

 • İnternetteki Bilgi Kaynaklarının Kullanımı
 • İnternetteki Haber Kaynakları
 • İnternet Üzerinden Haber Yapma
 • İnternet ile Haberleşme
 • İnternetteki Tartışma Ortamları
 • İnternette ki Haber Yayınlayan Platformlar
 • İnternet Teknolojilerinin Kullanımı
 • İnternet Kullanarak Yayın Yapan Siteler
 • Medya Analizi Yapan Firmalar
 • Yazılı Basınlarda Haber Takibi Nasıl Yapılır?
 • Görsel Basında Haber Takibi Yapmak
 • Elektronik Ortamda Haber Takibi

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ