Yazılarımız

Asistan Akademi

HABER YAZMA EĞİTİMİ

Haber yazma eğitiminin tanımı; haber ile ilgili terimlerin öğretildiği ve haber yazımı konusunda dikkat edilmesi gereken noktaların anlatıldığı eğitimdir.

Haber yazma eğitiminin genel amacı ise, gerekli ortamın sağlanması halinde haber dilinin nasıl kullanılacağını ve kurallarının öğretildiği eğitim türüdür. Haber yazma eğitimi sayesinde, haber diline ait kuralları öğrenecek, haber yazabilecek, haberlerin spot bölümlerini yazabilecek ve başka kaynaklardan bulduğunuz haberlere başlık üretebileceksiniz.

Haber yazma eğitiminin tanımı; kısa kişi haberlerini, kazalarla ilgili haberleri, törenlerle alakalı haberleri, giriş haberlerini kurallarına ve basın bültenlerine uygun şekilde, resim ekleyerek yazma eğitimidir.

Haber yazma eğitiminin genel amacı ise, gerekli şartların sağlanması halinde değişik konularda yalın ve anlaşılır haberler yazabileceksiniz. Haber yazma eğitimi sayesinde, basit tarzda ki haberleri yazabilecek, basın bültenleri için haberler oluşturabilecek ve istatistiksel verileri kullanarak haberler oluşturabileceksiniz.

Haber Yazma Eğitimi İçeriği

1. Haber Yazma Eğitimi – Haber Dili Eğitimi ve Haber Yazılırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • Haber Dilinin Özellikleri
 • Açıklık Özelliği
 • Sadelik Özelliği
 • Kesinlik Özelliği
 • Haber Çeşitleri
 • Uzun Alıntılı Haberler
 • Kısa Alıntılı Haberler
 • Doğrudan ya da Dolaylı Alıntılı Haberler
 • Haber Yazarken Dikkat Edilecek Kurallar
 • Haberin Anlam Bütünlüğü
 • Haberde Kullanılan Fiillerin Bütünlüğü
 • Haberde Zaman Kavramı
 • Haber Sayı ve Unvan Kullanımı
 • Haberde Sıfatlar Nasıl Kullanılır

2. Haber Yazma Eğitimi – Haber Yapısı ve Haber Giriş Bölümü

 • Haberlerin Yapıları
 • Haber Giriş Kısımları
 • Flaş Girişli Haberler
 • Tek Noktalı Girişler
 • Çok Olaylı Girişler
 • Alıntılı Haber Girişleri
 • Yığma Haber Girişleri
 • Renkli Haber Girişleri
 • Problemli Girişler
 • 5N 1K Kuralına Uygun Haber Girişleri

3. Haber Yazma Eğitimi – Haberin Gövde Bölümü

 • Haberin Kurgulanması
 • Haber Protokolünün Oluşturulması

4. Haber Yazma Eğitimi – Haberlerde Başlıklar

 • Üst Haber Başlıkları
 • Ana Haber Başlıkları
 • Alt Haber Başlıkları
 • Spot Haber Başlıkları
 • Haberlerde Ara Başlıklar

5. Haber Yazma Eğitimi – Basit Haber Nasıl Yazılır?

 • Kısa Olarak Kişi Haberleri Nasıl Yazılır?
 • Ünlü Kişilerle Alakalı Haber Yazmak
 • Ünlü Olmayan Kişilerle Alakalı Haber Yazmak
 • Biçimlerine Göre Kişi Haber Türleri
 • Ön Haber Nasıl Yazılır?
 • Hazırlık Olarak Yazılan Ön Haber Türleri
 • Yayınlanması Amacıyla Yazılan Haber Türleri
 • Törenler İçin Haber Hazırlamak
 • Zamanlarına Göre Yapılan Tören Haberleri
 • Bilgilerine Göre Yapılan Tören Haberleri
 • Tören Yerlerine Göre Yapılan Haberler
 • Kazalarla İlgili Haber Yazmak
 • İş Kazası Haberleri Yazmak
 • Ev Kazası Haberleri Yazmak
 • Genel Kazalarla İlgili Haber Yazmak
 • Trafik Kazalarıyla İlgili Haber Yazmak

6. Haber Yazma Eğitimi – Basın Bülteni Nasıl Hazırlanır?

· Basın Bültenlerini Kullanarak Haber Yazma Teknikleri

7. Haber Yazma Eğitimi – Sayısal Bilgiler Kullanarak Haber Yazma Eğitimi

8. Haber Yazma Eğitimi – Fotoğraf Kullanarak Haber Yazma Teknikleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ