Yazılarımız

Asistan Akademi

HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI EĞİTİMİ

Halkla ilişkiler kavramı eğitiminin tanımı; halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ve meslek alakalı örgütlenme yöntemlerinin uygulanarak anlatıldığı eğitimdir.

Halkla ilişkiler kavramı eğitiminin genel amacı ise; öğrencilere halkla ilişkiler kavramının kurallarıyla birlikte öğretilmesi ve örgüt yapılarının çözümlenmesi konusunda bilgilerin aktarıldığı eğitimdir. Halkla ilişkiler kavramı eğitimi sayesinde uluslararası platformlarda kurallara uygun olarak kavram araştırmaları yapabilecek, uluslararası halkla ilişkiler kurallarına uygun şekilde analizler yapabileceksiniz.

Halkla İlişkiler Kavramı Eğitimi İçeriği

1. Halkla İlişkiler Kavramı Eğitimi – Halkla İlişkiler Kavramları

 • Halkla İlişkiler Nedir? – Tanımı
 • Halkla İlişkilerin Diğer Tanımları
 • Halkla İlişkilerin Genel Özellikleri
 • Halkla İlişkiler ve Organizasyonlar
 • Halkla İlişkiler ve Yakın Çevre
 • Halkla İlişkiler ve Karşılıklı İletişim
 • Halkla İlişkiler ve Yönetim
 • Halkla İlişkilerin Amaçları Nelerdir?

2. Halkla İlişkiler Kavramı Eğitimi – Halkla İlişkilerin Tarihi

 • Halkla İlişkilerin Dünyada ki Gelişimi

· Amerika Birleşik Devletlerinde Halkla İlişkiler Kavramları

 • Avrupa ‘da Halkla İlişkiler Kavramları

· Türkiye ‘de Yürütülen Halkla İlişkiler Çalışmaları

3. Halkla İlişkiler Kavramı Eğitimi – Halkla İlişkilerde Organizasyon

 • Halkla İlişkilerin Organizasyonda ki Yeri
 • Halkla İlişkilerin Örgüt Yapısı
 • Halkla İlişkilerin Dış Organizasyonları
 • Halkla İlişkiler Ajanslarının Yönetim Yapısı

4. Halkla İlişkiler Kavramı Eğitimi – Halkla İlişkilerde Yasalar ve Etiklik

 • Etik Nedir? – Tanımı ve Etik Kavramlar
 • Halkla İlişkilerde Etik Olmak
 • Halkla İlişkilerde Standart Etik Kurallar
 • Halkla İlişkilerde Mesleki Ahlak Yasaları
 • Mesleki Atina Yasası
 • Mesleki Lizbon Yasası
 • Mesleki Roma Bildirgesi

· Türkiye ‘de Halkla İlişkiler Örnekleri ve Disiplin

 • Meslek Yönetmeliği Detayları
 • Disiplin Yönetmeliğinin Detayları

5. Halkla İlişkiler Kavramı Eğitimi – Halkla İlişkilerde Sorumluluk

 • Halkla İlişkilerde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Halkla İlişkilerde Dürüstlük
 • Halkla İlişkilerde İnandırıcılık
 • Halkla İlişkilerde Yineleme
 • Halkla İlişkiler Personelleri
 • Personelin Müşteriye Karşı Sorumlulukları
 • Personelin Medyaya Karşı Sorumlulukları
 • Personelin İş Arkadaşlarına Karşı Sorumlulukları

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ