Yazılarımız

Asistan Akademi

HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE EĞİTİMİ

Halkla ilişkilerde hedef kitle eğitiminin tanımı; öğrencilere halkla ilişkiler konusunda araştırmalar yapma konularında verilen eğitimdir.

Halkla ilişkilerde hedef kitle eğitiminin genel amacı ise; gerekli ortam şartlarının sağlanması halinde, belirlenmiş olan hedef kitleye göre araştırmalar yapabileceksiniz. Halkla ilişkilerde hedef kitle eğitimi sayesinde, araştırma yapacağınız hedef kitleyi belirleyebilecek ve belirlediğiniz hedef kitleye göre araştırmalar yapabileceksiniz.

Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Eğitimi İçeriği

1. Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Eğitimi – Hedef Kitlenin Belirlenmesi

 • Hedef Kitle Nedir? – Tanımı
 • Hedef Kitle Neden Önemlidir?
 • Hedef Kitle Nasıl Belirlenir? – Analiz
 • Demografik Bakımdan Hedef Kitle Analizi

· Psikolojik Yönlerden Hedef Kitlenin Analiz Edilmesi

· Sosyolojik Bakımdan Hedef Kitlenin Analiz Edilmesi

 • Hedef Kitlelerin Çeşitleri
 • İçe Dönük Hedef Kitleler
 • Dışa Dönük Hedef Kitleler

2. Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Eğitimi – Hedef Kitle İçin Yapılan Araştırmalar

 • Çevresel Araştırmalar ve Çevre İzleme
 • İmaj İnceleme Araştırmaları
 • İletişim Yönünden Yapılan Araştırmalar
 • Okuyucu İçin Yapılan Araştırmalar
 • İçeriklerin Belirlenmesi ve Analizi
 • İçeriklerin Okunabilirliğinin Analizi
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ