Yazılarımız

Asistan Akademi

HALKLA İLİŞKİLERDE KAMPANYA EĞİTİMİ

Halkla ilişkilerde kampanya eğitiminin tanımı; öğrencilere halkla ilişkilerle ilgili yapılacak araştırma, planlama ve uygulama faaliyetlerinin öğretildiği eğitimdir.

Halkla ilişkilerde kampanya eğitiminin genel amacı ise; öğrencilere gerekli ortam sağlandığında, yeni kampanya planlamaları yapabilecek ve kampanya değerlendirme çalışmalarını yürütebileceklerdir. Halkla ilişkilerde kampanya eğitimi sayesinde belirlenen kampanyalar için araştırmalar yapabilecek, kampanya planı oluşturabilecek ve kampanyaları değerlendirebileceksiniz.

Halkla İlişkilerde Kampanya Eğitimi İçeriği

1. Halkla İlişkilerde Kampanya Eğitimi – Kampanya Süreci

 • Kampanyada Araştırma
 • Araştırma Nedir? – Tanımı
 • Araştırma Bilgilerinin Toparlanması
 • Toplanan Bilgilerin Analiz Edilmesi

· Kampanyayla İlgili Araştırmaların Değerlendirilmesi

2. Halkla İlişkilerde Kampanya Eğitimi – Kampanyada Planlama Çalışmaları

 • Kampanya Durum Değerlendirmesi
 • Kampanya Amaçlarının Tanımlanması
 • Hedef Kitlenin Belirlenmesi

· Kampanyada Kullanılacak İletişim Araçlarının Belirlenmesi

· Halkla İlişkiler İçin Gerekli Bütçenin Belirlenmesi

 • Hareket Bütçesinin Oluşturulması
 • Reklam Bütçesinin Oluşturulması
 • Dağıtım Çalışmalarının Bütçesi
 • Danışmanlık Hizmetleri Bütçesi
 • Araştırma Çalışmalarının Bütçe Planlaması
 • Yönetim Giderleri Bütçesi
 • Kampanya Sonuçlarının Değerlendirilmesi

3. Halkla İlişkilerde Kampanya Eğitimi – Kampanyanın Uygulanması

 • Örnek Kampanya Çalışmaları

4. Halkla İlişkilerde Kampanya Eğitimi – Yapılan Kampanyanın Değerlendirilmesi

 • Kampanya Performansının Değerlendirilmesi
 • Kampanyada ki İş Performansı
 • Etik Performansın Değerlendirilmesi

· Kampanyanın İletişim Bakımından Değerlendirilmesi

 • Geri Bildirim Çalışmaları
 • Değerlendirme Çalışmalarının Adımları

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ