Yazılarımız

Asistan Akademi

HALKLA İLİŞKİLERDE ORGANİZASYON EĞİTİMİ

Halkla ilişkilerde organizasyon eğitiminin tanımı; organizasyonla alakalı bütün bilgi ve becerilerin öğrencilere öğretildiği eğitimdir.

Halkla ilişkilerde organizasyon eğitiminin genel amacı ise; gerekli ortam şartları sağlandığı taktirde sizde organizasyon yönetebileceksiniz. Halkla ilişkilerdeorganizasyon eğitimi sayesinde, açılış, yıl dönümleri ve ağırlama törenleri düzenleyebilecek ve yönetebileceksiniz. Halkla ilişkilerde organizasyon eğitimi sayesinde toplantı organizasyonları oluşturabilecek, panel, seminer, konferans düzenleyebileceksiniz.

Halkla İlişkilerde Organizasyon Eğitimi İçeriği

1. Halkla İlişkilerde Organizasyon Eğitimi - Yıl Dönümleri, Açılış Törenleri ve Ağırlama Törenlerinin Teknikleri

· Yıl Dönümü ve Açılış Törenlerinde Halka İlişkiler Tekniklerinin Kullanılması

 • Ağırlama Törenleri Nasıl Düzenlenir?

2. Halkla İlişkilerde Organizasyon Eğitimi – Toplantılar ve Kongreler Hakkında Detayları

 • Toplantı Tanımı
 • Toplantıların Genel Nitelikleri
 • Toplantılarda Kullanılması Gereken Teknikleri
 • Kongreler Hakkında Detaylar
 • Kongre Nedir? – Tanımı
 • Kongre Çeşitleri
 • Kongrelerin Özellikleri

3. Halkla İlişkilerde Organizasyon Eğitimi – Bilimsel Toplantı Örnekleri

 • Söyleşiler
 • Söyleşi Nedir? – Tanımı
 • Konferans Örnekleri
 • Konferans Nedir? – Tanımı
 • Konferansların Özellikleri
 • Seminerlerin Detayları
 • Seminer Nedir? – Tanımı
 • Seminerlerin Özellikleri
 • Sempozyumun Detayları
 • Sempozyum Nedir? – Tanımı
 • Sempozyumların Özellikleri
 • Panellerin Detayları
 • Panel Nedir? – Tanımı
 • Panellerin Özellikleri

4. Halkla İlişkilerde Organizasyon Eğitimi – Sergi ve Fuarlar Hakkında Bilgiler

 • Sergi Detayları
 • Sergi Nedir? – Tanımı
 • Sergilerin Özellikleri
 • Sergi Çeşitleri
 • Fuarların Detayları
 • Fuar Nedir? – Tanımı
 • Fuarların Özellikleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ