Yazılarımız

Asistan Akademi

HALKLA İLİŞKİLERİN İLİŞKİLİ OLDUĞU ALANLAR EĞİTİMİ

Halkla ilişkilerin ilişkili olduğu alanlar eğitiminin tanımı; halkla ilişkiler alanında, propaganda, reklam, pazarlama ve tanıtım kavramlarının birbirleriyle olan ilişkilerinin incelendiği eğitimdir.

Halkla ilişkilerin ilişkili olduğu alanlar eğitiminin genel amacı ise; Halkla ilişkiler konusunun alakalı olduğu diğer bölümleri tespit edebilecek ve bağlantı farklılıklarını inceleyebileceksiniz. Halkla ilişkilerin ilişkili olduğu alanlar eğitimi sayesinde, halkla ilişkiler alanında kurallara uygun bir şekilde araştırmalar yapabilecek, RTÜK kurallarına uygun şekilde reklam ve propaganda oluşturabilecek, halkla ilişkiler alanında tanıtımlar yapabileceksiniz.

Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar Eğitimi İçeriği

1. Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar Eğitimi – Reklam Tanımları ve Özellikleri

 • Reklam Nedir? – Tanımı
 • Reklamların Özellikleri Nelerdir?
 • Halkla İlişkiler Alanında Reklam İlişkileri

2. Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar Eğitimi – Propaganda Çalışmaları ve Özellikleri

 • Propaganda Nedir – Tanımı
 • Propagandanın Özellikleri Nelerdir?

· Halkla İlişkiler Alanının Propaganda ile İlişkisi

3. Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar Eğitimi – Lobi Faaliyetleri Çalışmaları ve Özellikleri

 • Lobi Nedir? – Tanımı
 • Lobi Faaliyetlerinin Özellikleri Nelerdir?
 • Lobicilikte Kullanılmakta Olan Özel Yöntemler
 • Lobicilerin Temel Nitelikleri
 • Ülkemizde Kullanılan Lobicilik Teknikleri
 • Halkla İlişkiler Alanının Lobicilik ile İlişkisi

4. Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar Eğitimi – Pazarlama Faaliyetleri ve Özellikleri

 • Pazarlama Nedir? – Tanımı
 • Pazarlamanın Özellikleri Nelerdir?

· Halkla İlişkiler Alanının Pazarlamayla Olan İlişkisi

5. Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar Eğitimi – Tanıtım Faaliyetleri ve Özellikleri

 • Tanıtım Nedir? – Tanımı
 • Tanımın Kullanım Amaçları
 • Tanıtımın Temel Özellikleri
 • Halkla İlişkiler Alanının Tanıtım ile İlişkisi

· Tanıtım Çalışmalarında Kitle İletişim Araçlarının Kullanımı

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ