Yazılarımız

Asistan Akademi

HASTA KAYIT KABUL İŞLEMLERİ EĞİTİMİ KURSU

Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Eğitimi: Hasta kabul işlemleri elemanı; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir. Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi ile katılımcılara hasta kayıt ve kabul ile ilgili bilgi ve beceriler uygulamalı olarak verilecektir.

Hasta Kabul İşlemleri Eğtimi programını tamamlayan katılımcılarımız;

  • Hastanelerde (üniversite, devlet, özel)
  • Sağlık ocaklarında
  • Polikliniklerde, özel muayenehanelerde
  • Tıbbi laboratuarlarda
  • Tıp merkezleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim İçeriği

1. Bilgisayar kullanma

2. Doküman hazırlama

3. Sosyal hayatta iletişim

4. İş hayatında iletişim

5. Randevu ve konuk kabulü

6. Problem çözme

7. Hasta hizmetleri

8. Tedavi hizmetleri

9. Tıbbi arşivleme

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ