Yazılarımız

Asistan Akademi

İÇERİĞİNE GÖRE SORULAR EĞİTİMİ

İçeriğine göre sorular eğitiminin tanımı; öğrencilere verilmiş olan konunun, içeriğine uygun bir şekilde sorular hazırlayabilmesi için verilen eğitimdir.

İçeriğine göre sorular eğitiminin amacı ise; öğrencilere verilmiş olan konuyla ilgili uygun sorular hazırlayabilmesidir.

İçeriğine göre sorular eğitimi sayesinde; ölçek çeşitlerini öğrenip kullanabilecek ve konuyla ilgili sorular hazırlayabileceksiniz.

İçeriğine Göre Sorular Eğitimi İçeriği

1. İçeriğine Göre Sorular Eğitimi – Ölçek ve Ölçekleme Soru Tipleri

 • Tanımlamalar
 • Derecelendirme Soru Şekilleri
 • Bogardus Tutumu Ölçeği Örneği
 • Thurstone’nin Tutum Ölçeği Örneği
 • Likert’ın Tutum Ölçeği Örneği
 • Guttman Tutum Ölçeği Örneği
 • Ölçekleme Çeşitleri
 • Üçlü Ölçekleme
 • Dörtlü Ölçekme

2. İçeriğine Göre Sorular Eğitimi – Nitelik Şekillerine Göre Sorular

 • Olgusal Soru Şekilleri
 • Yargısal Soru Şekilleri
 • Anket Hazırlanışı
 • Soruların Dili ile Alakalı Özellikleri
 • Soruların Sıralarıyla Alakalı Özellikleri
 • Soruların İçeriğiyle Alakalı Özellikler
 • Soru Sayıları ile Alakalı Özellikleri
 • Soruların Yazılış biçimleri ile İlgili Özellikler
 • Anketin Uygulanışı
 • Anketin Denekler Tarafından Doldurulması
 • Posta Yoluyla Anket Doldurma
 • Anketör ’ün Anketi Doldurması
 • Anketlerde Telefon Tekniği
 • Anketlerde İnternet Teknikleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ