Yazılarımız

Asistan Akademi

İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ EĞİTİMİ

İletişim süreci ve türleri eğitiminin tanımı; iletişim türleri hakkında bilgilerin verildiği ve öğretildiği eğitimdir.

İletişim süreci ve türleri eğitiminin genel amacı ise; öğrencilere gerekli ortamın sağlanması halinde, iletişim unsurlarını eksiksiz bilecek, ilgili şemaya yerleştirebilecek ve uygun olan iletişim türünü seçebileceksiniz. İletişim süreci ve türleri eğitimi sayesinde; iletişim için kullanılan şemayı ezbere bilecek ve çizebileceksiniz. Ayrıca uygun olan iletişim çeşidini seçerek kullanabileceksiniz.

İletişim Süreci ve Türleri Eğitimi İçeriği

1. İletişim Süreci ve Türleri Eğitimi – İletişim Nedir? – Tanımı

 • İletişim Neden Gereklidir?
 • İletişimin Özellikleri Nelerdir?
 • İletişimin Fonksiyonları Nelerdir
 • İletişim Süreci Hakkında Bilgiler
 • İletişimde Kaynak Nedir?
 • İletişimde Mesaj Nedir?
 • İletişimde Kodlama – Kod Açma Yöntemleri
 • İletişimde Kanal Kullanımı
 • İletişimde Alıcı Özellikleri
 • İletişimde Algılama Çalışmaları
 • İletişimde Geri Bildirimin Önemi
 • İletişim Süreçleri
 • Tek Yönlü İletişim Süreci
 • Çift Yönlü İletişim Süreci

2. İletişim Süreci ve Türleri Eğitimi – İletişim Çeşitleri ve İletişimde ki Engeller

 • İletişim Çeşitleri
 • Sözlü İletişim Örnekleri
 • Sözsüz İletişim Örnekleri
 • Yazılı İletişim Örnekleri
 • İletişim Biçimleri
 • Kendi Kendine İletişim
 • Kişiler Arasında İletişim
 • Grup İletişim Türleri
 • Örgütsel İletişim Nedir?
 • Kitle İletişimi
 • Değişik Ortamlarda İletişim
 • Okulda İletişim Örnekleri
 • İş Hayatında İletişim Örnekleri
 • İletişimde ki Engeller
 • İletişimin Yapıcı Engelleri Nelerdir?
 • İletişim Bozucu Engel Örnekleri
 • İletişimde ki Bireysel Engeller
 • İletişimde Kanal Engellemeleri
 • İletişimde ki Psikolojik Engeller
 • İletişimde ki Teknik Engeller
 • İletişimde Fiziksel Engeller
 • İletişimde Zaman Kavramı
 • İletişim Kesintileri
 • İletişim Engellerinin Üstesinden Gelme
 • İletişimin Engellerini Aşma
 • Empatik İletişim Kurma
 • Güdüleyici İletişim Kurma
 • Etkin İletişim Kurma
 • İkna Edici İletişim Örnekleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ