Yazılarımız

Asistan Akademi

İŞ HAYATINDA İLETİŞİM EĞİTİMİ

İş hayatında iletişim eğitiminin tanımı; işletmelerin toplumsak yönden incelenmesi, iletişim öğelerinin belirlenmesi ve iletişimin tanıtıldığı eğitim türüdür.

İş hayatında iletişim eğitiminin genel amacı ise; doğru iletişim yöntemi kullanarak etkili iletişim kurmanızı sağlar. İş hayatında iletişim eğitimi sayesinde, iletişimi kolaylaştıran unsurları belirleyecek ve insanlarla düzgün iletişim kurabileceksiniz. İş yaşamında kullanılacak iletişim türlerini öğreneceksiniz.

İş Hayatında İletişim Eğitimi İçeriği

1. İş Hayatında İletişim Eğitimi – Etkili İletişim Kurmak

 • İletişim Nedir? – Tanımı
 • İletişimin Öğeleri Nelerdir?
 • İletişimde Kaynak
 • İletişimde Mesaj
 • İletişimde Kanal Nedir?
 • İletişimde Alıcı – Hedef Çalışmaları
 • İletişimde Kodlamanın Önemi
 • İletişimde Geri Besleme Örnekleri
 • İletişimde Değerlendirme Çalışmaları
 • Etkili İletişim Kurmak
 • İletişimin Önündeki Engeller
 • İletişimi Kolaylaştırma Yöntemleri

2. İş Hayatında İletişim Eğitimi – İş Hayatında Kurulan İlişkiler

 • Yapılarına Göre İşletmeler
 • İşletme Nedir? – Tanımı
 • İşletme Organizasyonu Oluşturma
 • İşletme Yönetim Şekilleri
 • İşletme Yönetiminin Özellikleri
 • İşletme Yönetiminde ki Fonksiyonlar
 • İşletme İçi İlişkiler
 • Liderlik Nedir? – Tanımı
 • Yetki ve Yetki Alanları
 • Disiplin Kuralları
 • Yetki Devri Nasıl Yapılır
 • Personelin Eğitilmesi
 • Teşvik Tedbirleri Oluşturma
 • Çalışan İlişkileri
 • Dayanışma Yöntemleri
 • Davranış Tahmini Çalışmaları
 • İşe ve İş Ortamına Uyum Sağlama
 • Ortak Amaçla Kurulan İşletmeler
 • İşletme Dışı İlişkiler
 • Müşteri İlişkileri
 • Ortak İlişkileri
 • Rekabette ki İlişki Örnekleri
 • Güncel Hayatta İletişim Fonksiyonları

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ