Yazılarımız

Asistan Akademi

İSTATİSTİK EĞİTİMİ

İstatistik eğitiminin tanımı; istatiksel verilerin toplanması, işlenmesi, düzenlenmesi ve değerlendirilerek, oluşturulan verilerden sonuç çıkartma işlemlerinin anlatıldığı bir eğitimdir.

İstatistik eğitiminin genel amacı ise; araştırma yapılacak olan ürün ile ilgili, istatiksel analiz yapma yöntemlerini kullanarak uygulayabilme.

İstatistik eğitimi sayesinde; İşle alakalı istatiksel bilgiler toplayabilecek, toplanan verileri düzenleyebilecek ve toplanan verileri değerlendirip, sonuç çıkartabileceksiniz.

İstatistik Eğitimi İçeriği

1. İstatistik Eğitimi – İstatistik

 • İstatistik Tanım ve Anlamı
 • Bireysel Olarak İstatistik
 • Toplum Olarak İstatistik
 • Tahmin Sonucu İstatistik
 • İstatistik ve Önemi
 • İstatistik ve Diğer bilimler
 • İstatiksel Verilerin Toplanması
 • Ünite, İndis ve Bunların Önemi

2. İstatistik Eğitimi – Toplanmış Verilerin Düzenlenmesi

 • Röleve Sonuçlarını Ayırmak
 • İstatiksel Diziler
 • Basitleşmiş diziler
 • Yoğun Diziler
 • Sınıflandırılmış Kümülatif Frekans Diziler

3. İstatistik Eğitimi - Toplanmış Verilerin Değerlendirilişi

 • Grafikli Şekiller
 • Histogram
 • Resimli, Çember, Yıldız Şeklindeki Grafikler
 • Ortalama Çeşitleri
 • Aritmetik Ortalamalar
 • Geometrik Olarak Ortalamalar
 • Ortanca Ortalaması
 • Mod ( Şekil )

4. İstatistik Eğitimi – Toplanmış Verilerden Sonuç Çıkartma

 • Basit Bilgilerin Hazırlanışı ve Değerlendirilişi
 • Çan Eğrisi Yöntemi
 • Genel Sapma Oranı ve Değişim Katsayısı
 • Genel Sapma Nasıl Hesaplanır?
 • Değişim Katsayısı Bulma
 • Kolerasyon ve Regresyon Tanımları
 • Kolerasyon Nedir?
 • Regresyon Nedir?

· Trent Hesaplama Yöntemi ve Ekonomik Durumlara Uyarlanışı

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ