Yazılarımız

Asistan Akademi

KATILIMCI FİRMANIN FUAR ÖNCESİ HAZIRLIKLARI EĞİTİMİ

Katılımcı firmanın fuar öncesi hazırlıkları eğitiminin tanımı; fuara katılacak olan firmanın, fuardan önce yapması gereken takip çalışmalarının öğretildiği eğitimdir.

Katılımcı firmanın fuar öncesi hazırlıkları eğitiminin genel amacı ise; fuara katılacak firmaların fuar öncesi yapılması gereken çalışmalarını yapabileceksiniz. Katılımcı firmanın fuar öncesi hazırlıkları eğitimi sayesinde, fuar planını takip edebilecek, fuara katılım amaçlarını belirleyebilecek, stant ve personel yerleşimini düzenleyebilecek, tanıtım faaliyetlerini takip edebilecek ve fuar için kullanılacak bütçe kalemlerini doğru olarak araştırabileceksiniz.

Katılımcı Firmanın Fuar Öncesi Hazırlıkları Eğitimi İçeriği

1. Katılımcı Firmanın Fuar Öncesi Hazırlıkları Eğitimi – Fuar Hazırlıklarının Stratejik Planlamasının Yapılışı

 • Fuar Hazırlıklarının Tanımı
 • Stratejik Fuarlar İçin Kategoriler
 • Fuar Planının Önemi ve Hazırlanışı

· Stratejik Fuar Planı Neden Hazırlanır? – Yararları Nelerdir?

 • Stratejik Fuar Hazırlanış Aşamaları
 • Stratejik Fuar Katılım Planı Hazırlamak
 • Fuar Katılımına Giriş
 • Fuardaki Ürünler ve Hizmetler
 • Fuar İçerisinde ki Satış Kanalları
 • Fuarlarda Özel Tanıtım Stratejileri
 • Uzun Dönemli Amaçlar
 • Fuarlarda ki Hedef Pazarlar
 • Fuarlarda Sonuç Bölümü
 • Fuar Planlama Adımları

2. Katılımcı Firmanın Fuar Öncesi Hazırlıkları Eğitimi – Doğru Fuar Seçmek ve Katılım Kararı Vermek

· Fuardaki Firmaların Erişmek İstediği Coğrafi Amaçlar

 • Fuarın Hedef Kitlesinin Belirlenmesi
 • Fuara Katılım Amacının Belirlenmesi
 • Firmaların Fuarlara Katılma Nedenleri
 • Fuarlar Sayesinde İmajı Değiştirmek – Yenilemek
 • Yeni Satıcılarla Anlaşmalar Yapmak
 • Fuar Sayesinde Medyada Yer Almak
 • Rakipler Hakkında Detaylı Bilgi Toplamak
 • Mevcut Müşterilerle Görüşmeler Yapmak
 • Yeni Çıkan Ürünleri Tanıtmak

3. Katılımcı Firmanın Fuar Öncesi Hazırlıkları Eğitimi – Fuarlarda Stant Seçme

 • Fuar Alanında Seçim
 • Alan Büyüklüğünün Belirlenmesi
 • Stant Şeklinin Belirlenmesi
 • Standın Konumunun Ayarlanması
 • Stant Çeşitleri
 • Köşe Başı Stant
 • Tek – Ayrık Stantlar
 • L Şeklinde Stantlar
 • Stant İnşaatı ve Dekorasyonu
 • Standa Mevcut Ürünlerin Yerleştirilmesi
 • Standa Uygun Döşemelerin Yapılması
 • Grafikler ve Görsel Uygulamalı Sunumlar
 • Stant Aydınlatmaları

4. Katılımcı Firmanın Fuar Öncesi Hazırlıkları Eğitimi – Fuar Öncesi Yapılması Gereken Tanıtım Aktiviteleri

 • Fuar Öncesi Aktiviteler ve Önemleri
 • Kişisel Fuar Davetleri
 • Telefon Yoluyla Davetler
 • Direk Postalama Yöntemi
 • Katılımcıları Faks ile Davet Etme
 • Fuar Kataloğunun Hazırlanması
 • Basına Duyurma Çalışmaları
 • Reklam Çalışmaları
 • Ziyaretçilerin Firma Standına Yönlendirilmesi
 • Eşantiyon Ürünlerin Dağıtımı
 • Hediyeler Vermek ve Çekiliş Düzenlemek
 • Fuar İçi Toplantılar
 • Fuar İçerisinde Özel Sunumlar
 • Fuar Bölgesinde ki Tanıtım Çalışmaları
 • Bilbord Reklamları
 • Otellerdeki Reklam Çalışmaları
 • Hareketli Görsel Reklamlar
 • Fuar Alanında Yapılması Gereken Çalışmalar
 • Fuara Özel Yayınlar Hazırlamak
 • Salon İçi Reklamlar Yapmak
 • Haber ve Reklam Çalışmalarının Detayları
 • Fuar Kataloğuna Reklam Verme
 • Stant Personelinin Eğitimi
 • Personelin Uzmanlığının Denenmesi
 • Personele Rahatlık Vermek
 • Personelin Deneyimini Test Etmek
 • Personele Güvenmek
 • Fuarda Görev Alacak Personelin Dayanıklılığı
 • Yabancı Katılımcılar İçin Ek Dil Bilgisi
 • Ziyaretçi Tiplerine Göre Personel

5. Katılımcı Firmanın Fuar Öncesi Hazırlıkları Eğitimi – Fuar İçin Destek Alınacak Kurum Seçmek

 • Ajans Seçmenin Avantajları Nelerdir?
 • Ajan Seçiminde Dikkat Edilecek Unsurlar
 • Aday Ajanların Verdiği Hizmetler
 • Ajansın Daha Önce Çalıştığı Firmalar
 • Ajansın Bağlantılı Olduğu Diğer Ajanslar
 • Katılımcı Firmaların Ajans Seçimleri
 • Katılımcı Ajanların Yapısı
 • Verilen Hizmet ve Ürün Çeşitleri
 • Fuardaki Rakipler
 • Ajans Çalışanları
 • Ajansın Satış ve Dağıtım Desteği
 • Firmanın Ajanstan Beklentileri
 • Ürünlerin Transfer Aşamaları

6. Katılımcı Firmanın Fuar Öncesi Hazırlıkları Eğitimi – Fuar İçin Doğrudan Yapılan Harcamalar

 • Doğrudan Yapılan Harcamalar
 • Fuara Katılım Ücreti
 • Stant Giderleri
 • Fuar İçin Ek Giderler
 • Fuardaki Sergileme Maliyeti
 • Sergilenecek Ürünlerin Belirlenmesi
 • Sergilenecek Ürünlerin Nakliyesi
 • Ürün Depolama Giderleri
 • Ürünlerin Gümrük Giderleri
 • Ürünlerin Sigorta Giderleri
 • Fuar İçin Tanıtım Giderleri
 • Genel Yapılan Reklam Çalışmaları Giderleri
 • Basın Giderleri
 • Ağırlama / Karşılama Giderleri
 • Prezentasyon İçin Yapılan Giderler
 • Verilecek Promosyon Giderleri
 • Arşivleme İçin Yapılan Hiderler
 • Posta Maliyetleri
 • Araştırma Aşamasında ki Giderler
 • Fuar Personel Giderleri
 • Devamlı Personel Giderleri
 • Kısa Süreli Personel Giderleri
 • Personel Eğitim Giderleri
 • Personel Konaklama Giderleri
 • Personel Seyahat Giderleri
 • Personelin Yaptığı Diğer Giderler
 • Personel Kıyafet Giderleri
 • Güvenlik Görevlileri ve Giderleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ