Yazılarımız

Asistan Akademi

KAYNAK TARAMASI VE GÖZLEM EĞİTİMİ

Kaynak taraması ve gözlem eğitiminin tanımı, öğrencilere araştırma yöntem ve tekniklerinde kullanılmak olan, istatistiksel veriler, gözlem, kişisel belgeler ve dolaylı belgeler hakkında bilgilerin kazandırılmasıdır.

Kaynak taraması ve gözlem eğitiminin genel amacı ise, öğrencilere gerekli şartlar sağlanarak oluşturulan ortamda, kaynak taraması ve gözlem yapabilmelerine olanak sağlamaktır.

Kaynak taraması ve gözlem eğitimi sayesinde öğrenciler, onları için gerekli şartlar sağlandığında;
Süreli yayınlanan yayınları ve istatistiksel verileri tarayabilecek,
Vaka çalışmalarını kolaylıkla analiz edebilecek,
Kişisel ya da dolaylı olan belgeleri inceleyebilecek ve gözlem yapabileceklerdir.

Kaynak Taraması ve Gözlem Eğitimi İçeriği

1. Kaynak Taraması ve Gözlem Eğitimi – Süreli Yayınlar Hakkında Detaylı Bilgi

 • Süreli Yayınların İçeriği
 • Gazetenin Genel Özellikleri
 • Süreli Yayın Çeşitleri
 • Geniş Vadeli Yayın
 • Bölgeye Özel Süreli Yayın
 • Lokal Süreli Yayın
 • İstatiksel Bilgiler ile Ulaşma Yolları
 • İstatiksel Bilgilerde Çıkabilecek Hatalar
 • İçerik ve Bilgi Çözümleme
 • İçerik Çözümlemesinin Tarihi
 • İçerik Çözümleme Tanımları
 • İçerik Çözümleme Çeşitleri

2. Kaynak Taraması ve Gözlem Eğitimi – Olay Çalışması, Bireysel Belgeler ve Basit Şekilde Gözlem

 • Olay Çalışması
 • Tanımlamalar
 • Olay Çalışmasının Şekilleri
 • Olay Çalışma Şeklinin Yararları
 • Olay Çalışması Uygulama Teknikleri
 • Olay Çalışması İçin Uygulama Alanları
 • Bireysel Belgeler
 • Çeşitli Belgeler

· Çeşitli Belgelerle Alakalı Kaynak Taraması İçin Yapılması Gerekenler

 • Çeşitli Belgelerden Bilgi Toplama Yöntemi
 • Kolay İzlem
 • Katılımlı İzlem
 • Katılımsız İzlem

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ