Yazılarımız

Asistan Akademi

KİTLE İLETİŞİMİ EĞİTİMİ

Kitle iletişimi eğitiminin tanımı; kitle iletişim araçlarının kullanımını, değerlendirilmesini ve sürecini çözümlemek amacıyla temel bilgilerin öğretildiği eğitimdir.

Kitle iletişimi eğitiminin genel amacı ise; kitle iletişim araçlarının doğru kullanımının ve iletişim sürecinin doğru bir şekilde çözümlenmesinin öğretildiği eğitimdir. Kitle iletişimi eğitimi sayesinde iletişim sürecini yönetebilecek ve şemasını çizebileceksiniz. Ayrıca kitle iletişim araçlarının kullanım biçimlerini değerlendirebileceksiniz.

Kitle İletişimi Eğitimi İçeriği

1. Kitle İletişimi Eğitimi – Kitle İletişiminin Çeşitleri

 • Kitle İletişiminde Kaynak Kullanımı
 • Kitle İletişiminde ki Mesajlar
 • Kitle İletişiminde Hedef Kitle Oluşturma
 • Kitle İletişiminde Kullanılan Kanallar
 • Kitle İletişiminde Geri Bildirimin Önemi
 • Kitle İletişiminde Tekelleşmenin Önemi
 • Kitle İletişiminde Yabancılaşma
 • Kitle İletişiminde Tekelleşme

2. Kitle İletişimi Eğitimi – Kitle İletişim Araçlarının Kullanımı

 • Kitle İletişiminde Bilgi Vermek
 • Kitle İletişiminde Eğitim
 • Kitle İletişiminde Eğlence
 • Kitle İletişiminde Denetim
 • Kitle İletişiminde Topluluk Oluşturma

· Kitle İletişim Araçlarıyla Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ