Yazılarımız

Asistan Akademi

ORGANİZASYON HİZMET ALANLARI EĞİTİMİ

Organizasyon hizmet alanları eğitiminin tanımı; organizasyonla ilgili kavramların ve tarihsel gelişimin faydalarının ve ilkelerinin anlatıldığı, yönetimle ilgili hizmet çeşitlerinin ve organizasyonlarda başarıyı elde etmek için yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitim türüdür.

Organizasyon hizmet alanları eğitiminin genel amacı ise; gerekli ortam şartlarının sağlanması halinde, organizasyon alanında araştırmalar yapabilecek ve analizler oluşturabileceksiniz. Organizasyon hizmet alanları eğitimi sayesinde istediğiniz organizasyon türünde araştırmalar yapabilecek, organizasyonların geçmişini araştırabilecek, organizasyon çeşitlerini öğrenecek ve başarılı bir organizasyon hazırlayabileceksiniz.

Organizasyon Hizmet Alanları Eğitimi İçeriği

1. Organizasyon Hizmet Alanları Eğitimi – Organizasyonla Bağlantılı Kavramlar

 • Organizasyon Nedir? – Tanımı
 • Organizasyonların Konularının İncelenmesi

2. Organizasyon Hizmet Alanları Eğitimi – Organizasyon Tarihi

 • Dünyada ki Organizasyon Örnekleri
 • Organizasyon Teorilerinin Gelişmesi
 • Günümüz Şartlarında Organizasyon Faaliyetleri

3. Organizasyon Hizmet Alanları Eğitimi – Organizasyonun Yararları ve Amaçları

 • Organizasyonların Genel Amaçları
 • Organizasyonların Sağladığı Faydalar
 • Organizasyonların Genel İlkeleri
 • Organizasyonların İşlevselliği
 • Organizasyonlarda İşlevsellik Nasıl Kullanılır
 • Organizasyon Yöneticisinin Görevleri

4. Organizasyon Hizmet Alanları Eğitimi – Organizasyonların Hizmet Kategorileri

 • Organizasyon Türleri
 • Organizasyon Yönetim Aşamaları
 • Organizasyonların Alanları
 • Organizasyon Alanlarını Etkileyenler
 • Organizasyonlarda Kullanılan Araç Gereçler
 • Organizasyonlarda Yazılı Araçlar
 • Organizasyonlarda Kullanılan Yayın Araçları
 • Organizasyonlarda Kullanılacak Araçların Seçimi

5. Organizasyon Hizmet Alanları Eğitimi – Organizasyonlarda Başarıya Ulaşma

 • Organizasyonlarda Başarı Elde Etme

· Organizasyonlarda Başarılı Olmak İçin Neler Yapılmalı?

 • Organizasyon İçeriklerinin Başarıya Etkisi

· Organizasyonlarda Başarılı Olmak İçin Olmazsa Olmazlar

 • Organizasyon Tasarım Çalışmaları
 • Organizasyon Tasarımları İçin Araştırma Yapmak
 • Organizasyon Planlaması
 • Organizasyon Zamanının Belirlenmesi
 • Organizasyon Kimliği Çalışmaları
 • Organizasyonların Markalaştırılması
 • Organizasyonlarda Danışmanlık Hizmetleri
 • Organizasyonlarda Resmi Kurumlarla İlişkiler
 • Postalama Faaliyetleri
 • Organizasyon Ekiplerinin Seçimi
 • Organizasyon İçin Sponsor Bulunması
 • Organizasyon Yerinin Seçimi
 • Organizasyon İçin Destek Birimi Oluşturulması

· Organizasyon İçin Kullanılacak Bütçenin Hazırlanması

· Organizasyonlar İçin Teklif Hazırlama Çalışmaları

 • Organizasyon İçin Sözleşme Örnekleri
 • Organizasyon Pazarlama ve Satış Çalışmaları
 • Örnek Organizasyon Planları

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ