Yazılarımız

Asistan Akademi

ORGANİZATÖR FİRMA FUAR HİZMETLERİ EĞİTİMİ

Organizatör firma fuar hizmetleri eğitimini tanımı; fuarda ki organizatör firmaların genel düzenlenme sürecinde ki incelenmesi ve takip işlemlerinin anlatıldığı eğitim türüdür.

Organizatör firma fuar hizmetleri eğitiminin genel amacı ise; öğrencilere gerekli şartların sağlanması halinde, fuar düzenleme sürecini takip ederek çıkan problemleri giderebileceksiniz. Organizatör firma fuar hizmetleri eğitimi sayesinde, fuar öncesi yapılması gereken hazırlıkları kontrol edebilecek, fuar öncesinde yapılması gereken pazarlama çalışmalarını takip edebilecek ve fuar dönemi ve sonrasında takip dosyası hazırlayabileceksiniz.

Organizatör Firma Fuar Hizmetleri Eğitimi İçeriği

1. Organizatör Firma Fuar Hizmetleri Eğitimi – Fuar Öncesi Hazırlık Aşamalarının Organizatör Firma Tarafından Yapılması

 • Fuar Öncesi Hazırlık Planının Önemi
 • Fuar Organizasyonu Nasıl Yapılır? – Aşamaları
 • Fuar Sektörünü Belirleme
 • Ülke ve Bölge Belirlenmesi
 • Fuar Tarihini Belirleme
 • Fuar İçin Etkili İsim Belirleme
 • Fuarda Yer Alacak Ürünlerin Belirlenmesi
 • Fuarın Gerçekleştirilmesi
 • Hazırlanan Fuarın Analiz İşlemleri
 • Fuar Komitesinin Kurulması
 • Fuar Komitesinin Görevleri
 • Fuarda Görev Alacak Personel Listesi
 • Fuar Öncesinde Yapılacak Hazırlıklar

2. Organizatör Firma Fuar Hizmetleri Eğitimi – Fuar İçin Pazarlama Teknikleri

· Organizatör Firmanın Yapacağı Pazarlama Çalışmaları

 • Organizatör Firmanın Pazarlama Teknikleri
 • Fuara Katılacak Firmaların Belirlenmesi
 • Pazarlama İçin Gerekli Evrakların Hazırlanması
 • Fuarda Verilecek Hizmetlerin Listelenmesi
 • Fuara Katılacak Firmalara Ulaşma
 • Katılımcı Sonuçlarının Analizi

· Fuar İçin Gerekli Tanıtım Çalışmalarının Yapılması

 • Fuarın Hedef Kitlesinin Belirlenmesi
 • Fuar Mesajının Belirlenmesi

· Tanıtım Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Hazırlık Aşamaları

 • Fuarın Hedef Kitlesine Ulaşma
 • Fuar Sonuçlarının Değerlendirilmesi

· Fuar İçin Gerekli Altyapı Hazırlığı ve Teknik İşlemlerin Yapılması

3. Organizatör Firma Fuar Hizmetleri Eğitimi – Organizatör Firmaların Görevleri

 • Fuar Çevresinin Güvenliği
 • Katılacak Firmalar İçin Yapılacak Çalışmalar
 • Basın Çalışmalarının Yapılması
 • Ziyaretçiler İçin Özel Çalışmaların Yapılması
 • Fuar Sonrasında Yapılacak Çalışmalar
 • Fuara Destek Verecek Kurumların Belirlenmesi
 • Fuara Sponsor Olacak Firmalar
 • Fuar Yazışmalarının Takibi
 • Fuar Çalışma ve Değerlendirme Raporu

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ