Yazılarımız

Asistan Akademi

ÖRGÜT İLETİŞİM EĞİTİMİ

Örgüt iletişim eğitiminin tanımı; örgüt iletişim konularının anlatıldığı, örgüt kavramının ve yapısının incelendiği eğitim türüdür.

Örgüt iletişim eğitiminin genel amacı ise; bu modül ile gerekli şartlar sağlandığı taktirde örgüt iletişim türlerini inceleyebileceksiniz. Örgüt iletişim eğitimi sayesinde, örgütlerin temek yapılarını inceleyebilecek, örgütlenme süreçlerini analiz edebilecek ve örgütsel iletişimde çıkan sorunları çözebileceksiniz.

Örgüt İletişim Eğitimi İçeriği

1. Örgüt İletişim Eğitimi – Örgüt Kavramı ve Özellikleri

 • Örgüt Nedir? – Tanımı ve Amaçları
 • Örgütlerin Genel ve Temel Özellikleri
 • Örgütlerin Yapıları Bakımından İncelenmesi

2. Örgüt İletişim Eğitimi – Örgütsel İletişim Türleri

 • Örgütsel İletişimin Genel Amaçları
 • Örgütsel İletişimdeki Kanallar
 • Biçimsel İletişim Türleri
 • Biçimsel Olmayan İletişim Türleri
 • Örgütsel İletişim Araçları
 • Yazılı İletişim Araçları
 • Sözlü İletişim Araçları
 • Sözsüz İletişim Araçları
 • Teknolojik ve Görsel İletişim Araçları

3. Örgüt İletişim Eğitimi – Örgüt İletişimde Çıkan Engeller

 • Organizasyonlar Çıkan İletişim Sorunları
 • Kişisel İletişim Sorunları
 • Semantik İletişim Sorunları
 • Algıda Seçicilikle İlgili Sorunlar
 • Aşırı Bilgi Yükünden Kaynaklı Sorunlar
 • Kanalların Karışmasından Dolayı Çıkan Sorunlar
 • Örgüt Ortamından Kaynaklı Sorunlar
 • Çevre Koşullarından Dolayı Çıkan Sorunlar
 • Örgütten Dolayı Çıkan Sorunlar
 • Fiziksel Örgüt Engelleri
 • Ekonomik Engeller
 • Örgütlerde Çatışma ve Çatışma Nedenleri
 • Çatışmaların Sebepleri
 • Çatışma Süreçlerinin Yönetimi

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ