Yazılarımız

Asistan Akademi

RADYO TELEVİZYON TARİHİ EĞİTİMİ

Radyo televizyon tarihi eğitiminin tanımı; radyo ve televizyonla alakalı gelişimin Türkiye yönünden incelenmesi eğitimidir.

Radyo televizyon tarihi eğitiminin genel amacı ise; gerekli ortam şartları sağlandığında sineme, radyo ve televizyonla alakalı, yayıncılık faaliyetlerinin gelişimini analiz edebileceksiniz. Radyo televizyon tarihi eğitimi sayesinde Dünya radyoculuğunu inceleyebilecek, Türkiye de ki radyoculuk faaliyetlerini analiz edebilecek, kitle iletişim araçları konusunda fikirler beyan edebileceksiniz.

Radyo Televizyon Tarihi Eğitimi İçeriği

1. Radyo Televizyon Tarihi Eğitimi – Radyoculuğun Doğması ve Gelişmesi

 • Radyoyu Hazırlana Buluşlar
 • Radyonun İcat Edilmesi
 • İlk Radyo Yayınları
 • Televizyondan Sonra Radyo Yayınları
 • Günümüzde Radyo Yayınlarının Önemi

2. Radyo Televizyon Tarihi Eğitimi – Türkiye’de Radyoculuk Faaliyetleri

 • Türkiye’de ki İlk Radyo Yayını

· Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketinin Döneminde ki Yayınları

 • PTT Döneminde ki Radyo Yayınları
 • Matbuat Umum Müdürlüğünün Yapmış Olduğu Yayınlar
 • TRT’nin Yaptığı Radyo ve Televizyon Yayınları
 • TRT Kanunları
 • Günümüzde ki TRT Yayınları
 • Türkiye’de ki Özel Radyo Yayıncılığının Gelişimi

3. Radyo Televizyon Tarihi Eğitimi – Televizyonculuğun Dünya’da ki Doğuşu

 • Televizyon Yayınlarının Hazırlanması
 • İlk Televizyon Yayını
 • Günümüzde ki Televizyon Yayıncılığı
 • Uluslararası TV Yayıncılığı

4. Radyo Televizyon Tarihi Eğitimi – Türkiye’de ki Televizyonculuğun Gelişimi

 • İTÜ ‘ nün Televizyon Yayıncılığı Denemesi
 • TRT’ nin TV Yayınlarına Başlaması
 • Özel TV lerin Kurulma Dönemleri
 • Türkiye’ de ki TV Yayıncılık Sorunlar

5. Radyo Televizyon Tarihi Eğitimi – Gelecekte ki Yayın Teknolojilerinin İncelenmesi

 • Görüntü Kalitesinin Artması
 • Karasal Yayıncılık Nedir?
 • HD Teknolojisinin Avantajları
 • Üçboyutlu Televizyon Gelişmeleri

· Radyo Televizyon Tarihi Eğitimi – TV Yayınlarının Artması

 • Tematik Yayıncılık Örnekleri
 • TV Yayınlarının Kişiye Özgü Olması

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ