Yazılarımız

Asistan Akademi

RAPOR YAZMA EĞİTİMİ

Rapor yazma eğitiminin genel olarak tanımı; halkla ilişkiler ve/veya organizasyon ekibinde yer alan personellerin, araştırma konularında yazacakları raporu, nasıl yazması gerektiği eğitimini veren bir modüldür.

Rapor yazma eğitiminin genel amacını gerekli ortam ve şartlar sağlandığında, araştırma sonuçlarını kolayca yazabileceğiniz olarak tanımlayabiliriz.

Rapor yazma eğitimi sayesinde, hazırlayacak olduğunuz raporun ön bölümünü, ana bölümlerini ve arka bölümünü profesyonel olarak hazırlayabileceksiniz.

Rapor Yazma Eğitimi İçeriği

1. Rapor Yazma Eğitimi - Raporun Ön Bölümü

 • Rapor Başlığı Hazırlama
 • Rapor Başlığının Belirlenmesi
 • Raporun Niteliğinin Belirlenmesi
 • Raporu Hazırlayanlar Bölümünün Oluşturulması
 • Raporun Sunum Yapıldığı Alan (Kurum, Kent vb.)
 • Rapor Değerlendirme Kurulu Üyeleri
 • Raporun Önsöz ya da Teşekkürler Bölümü
 • Rapor Yazarı Hakkında Bilgi
 • Raporun İçindekiler Kısmı
 • Raporda Yer Alan Şekiller Listesi

2. Rapor Yazma Eğitimi - Raporun Ana Bölümleri

 • Raporun Giriş Bölümü
 • Raporu Konu Alan Problem
 • Raporun Amacı
 • Raporda ki Yöntem
 • Araştırma Şekli
 • Raporda ki Örneklem ve Evren
 • Rapor Verilerinin Çözümlenerek Yorumlanışı
 • Süre ve Maliyet Hakkında Bilgi
 • Tespitler ve Yorumlar
 • Örnekler ve Öneriler
 • Genel Rapor Özeti
 • Yargı Materyalleri
 • Çözüm İçin Öneriler

3. Rapor Yazma Eğitimi - Raporun Arka Bölümü

 • Rapordaki Ekler
 • Rapor Kaynakçası ve Dip Notlar

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ