Yazılarımız

Asistan Akademi

SAĞLIKLI İLETİŞİM EĞİTİMİ

Sağlıklı İletişim Eğitimi

Sağlıklı iletişim eğitiminin tanımı; kişiler arasına oluşan iletişim problemlerini, algılama sorunlarını ve sağlıklı iletişimde ki temek kavramların anlatıldığı eğitimdir.

Sağlıklı iletişim eğitiminin genel amacı ise; sağlıklı iletişim eğitimi için gerekli şartlar sağlandığı halde doğru iletişim kurabileceksiniz. Sağlıklı iletişim eğitimi sayesinde, doğru iletişim kurabilecek, doğru sorular sorabilecek ve doğru cevaplar alabileceksiniz.

Sağlıklı İletişim Eğitimi İçeriği

1. Sağlıklı İletişim Eğitimi – Bireyler Arası İletişim Problemleri

 • Bireyler Arası İletişimde Çıkan Sorunlar
 • Bireylerin Yetersizliklerinden Kaynaklı Sorunlar
 • Ekonomik Problemler
 • Kişiler Arası Çıkan Çatışmalar
 • Sağlıklı İletişim Kurma Yöntemleri
 • Bireyin Kendini Tanıması
 • Bireyin Güven Vermesi
 • Bireyin Empati Kurması
 • Etkin Dinleme Yapmak
 • İletişimde Algıyı Test Etmek
 • İletişimde Eğitime Önem Verilmesi
 • İletişim Eğitimleri
 • İletişim Teknikleri

2. Sağlıklı İletişim Eğitimi – İletişimde Algılama

 • Algılama Nedir? – Tanımı
 • Algılama Niteliği Nedir?
 • Algılama Süreçleri
 • Algıda Seçicilik Kavramları

· Algıda Seçiciliği Etkileyen Dış Faktörler Nelerdir?

· Algıda Seçiciliği Etkileyen İç Faktörler Nelerdir?

 • Algılama ve Organizasyon
 • Algısal Gruplaşma Nedir?
 • Şekil ve Zemin İlişkisi Kavramı
 • Algıda Değişmezlik Kavramı
 • Sosyal Algılama Örnekleri
 • Sosyal Algılamayı Etkileyen Faktörler Nelerdir?
 • Algıda Anlaşmazlıklar

3. Sağlıklı İletişim Eğitimi – İletişimde Soru Sorma

 • İletişimde Soru Sormanın Önemi
 • Soru Sorma Yöntemleri
 • Evet, – Hayır Şeklinde Sorular
 • Kapalı Sorular
 • Açıl Bilgi Alıcı Sorular
 • Ucu Açık Sorulan sorular
 • Sorulara Doğru Cevap Verme
 • Soru Cevaplamanın 5 Adımı
 • Kötü Soruları Cevaplama Teknikleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ