Yazılarımız

Asistan Akademi

SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM EĞİTİMİ

Sosyal hayatta iletişim eğitiminin tanımı; toplumsal hayat düzeninde ki insan ilişkilerini gözlemlemek, iş ve eğitim alanında kullanılan iletişim bilgilerinin öğretildiği eğitim türüdür.

Sosyal hayatta iletişim eğitiminin genel amacı ise; günlük hayatınızda kurallar dâhilinde etkili iletişim kurabileceksiniz. Sosyal hayatta iletişim eğitimi sayesinde, toplum düzeninde ki kurallara uyabilecek, arkadaşlarınızla sağlıklı iletişim kurabilecek ve toplumsal gruplar oluşturarak sağlıklı iletişim kurabileceksiniz.

Sosyal Hayatta İletişim Eğitimi İçeriği

1. Sosyal Hayatta İletişim Eğitimi – İnsan İlişkilerinde Toplumsal Kurallar

 • Toplumsal Görgü Kuralları

· Toplum İçerisinde Dikkat Edilmesi Gereken Görgü Kuralları

· Toplum İçerisinde Dikkat Edilmesi Gereken Kıyafet Kuralları

· Selamlaşma, Tokalaşma ve Karşılama Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

· Tanışırken ve Tanıştırırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • Hitap Ederken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

· Telefon Görüşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • Gelenek ve Göreneklere Göre Kurallar
 • Gelenek ve Göreneklere Uymanın Yararları
 • Dini Kurallar Hakkında Bilgiler
 • Genel Ahlak Kuralları
 • Toplumsam Hukuk Kurallar
 • Kişisel İnsan Hakları

2. Sosyal Hayatta İletişim Eğitimi – Bireysel İlişkiler

 • İnsanlarda Psikoloji
 • İnsanların Çeşitleri ve Özellikleri
 • Duyu Organlarımız
 • Düşünme Yeteneği
 • Öğrenme Düzeyi
 • Zeka Gelişimi
 • Duygu ve Hisler
 • Dikkat Yeteneği
 • Unutma ve Unutkanlık
 • Merak Etme Duygusu
 • Kıskançlık Duygusu
 • Gelişme Aşamaları
 • Davranış Biçimleri
 • Kişisel Güdüler
 • Kişisel Değer Yargılarımız
 • Kişisel Bilinç
 • Kişisel ve Karakter

3. Sosyal Hayatta İletişim Eğitimi – Bireysel ve Toplumsal İletişim Türleri

 • Toplum İçerisinde ki Gruplar
 • Toplumsak Aile Grupları
 • Toplumda ki Aile Çeşitleri
 • Yakın Komşularımız
 • Arkadaş Çevresi
 • Aynı Mesleği İcra Edenler
 • Siyasi Gruplar
 • Oyun Ortamında ki Gruplar
 • Okul Ortamında ki Gruplar
 • Toplumsal Yönden Etkileşme
 • Toplumsal Roller
 • Toplumsal Statü Biçimleri
 • Toplumsal İletişim Türleri
 • Toplumsal İletişimin Çeşitleri
 • Toplumsal İletişimin Kurulması

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ