Yazılarımız

Asistan Akademi

TOPLANTI ORGANİZASYONU EĞİTİMİ

Toplantı Organizasyonu Eğitimini ; gerekli toplantı türünün belirlenmesi, toplantı yerinin seçilip kayıt tutulması gibi konuların işlendiği öğrenme faaliyeti olarak tanımlayabiliriz.

Toplantı Organizasyonu Eğitiminin amacı ise; internet, faks ve telefon aracılığıyla iletişim içerisinde olunacak işletmenin standartlarına yakışır şekilde toplantıorganizasyonlarının yapılmasıdır. Toplantı Organizasyonu Eğitimi sayesinde, toplantı türünü belirleyebilecek, toplantı yeri için hazırlıklar yapabileceksiniz. Ayrıca toplantı öncesinde ya da toplantı sırasında meydana gelebilecek problemleri çözebileceksiniz.

Toplantı Organizasyonu Eğitimi İçeriği

1. Toplantı Organizasyonu Eğitimi – Toplantı Çeşitleri

 • İşletme İçi Düzenlenen Toplantılar ve Önemi
 • İşletme İçi Emir Toplantıları
 • İşletme İçin Danışma Toplantısı
 • İşletme Yönetimi İçin Koordinasyon Toplantıları
 • İşletme Kararları İçin Kurul Toplantıları
 • İşletme İçi Ekip Toplantıları
 • İşletme Heyeti İçin Özel Toplantılar

· İşletme Kuralları ve Şartları İçin Bilgilendirme Toplantıları

· İşletmeler Arası Toplantıların Önemi ve Toplantı Tanımları

 • İşletmeler Arası Kongreler
 • İşletmeler İçin Konferanslar
 • İşletmelere Özel Seminerler
 • İşletme Faaliyetiyle İlgili Paneller
 • İşletme Gelişimi İçin Sempozyumlar
 • İşletmelere Yönelik Kolokyumlar
 • İşletmeler İçin Büyük Forumlar

· İşletme Hizmetleri ya da Ürünleri İçin Pazarlık Toplantıları

 • Yenilikçi Görüntülü Toplantılar

· Toplantıdan Verim Alınabilmesi İçin Yapılması Gerekenler

2. Toplantı Organizasyonu Eğitimi – Toplantılara Özel Mekanlar ve Özellikleri

 • Toplantı İçin Salon Seçimi ve Salon Tasarımı
 • Toplantılar İçin Oditoryum Salonlar
 • Büyük Kongre Merkezleri
 • Büyük Konferans Merkezleri
 • Özel Sergi ve Fuar Alanları
 • Görüntülü Toplantılar İçin Özel Odalar
 • İşletme İçin Özel Toplantı Odaları
 • Toplantı Salonunun Dizaynı
 • Toplantıyı Sürdürme
 • Toplantı Salonu İçin Oturma Düzeni

3. Toplantı Organizasyonu Eğitimi – Toplantılarda Kayıt Alma Çeşitleri

 • Toplantı Kararları Defteri
 • Toplantı İçi Tutanaklar
 • Yeni Toplantı Kaydı Oluşturma Yöntemleri
 • Toplantıya Ait Ses ve Görüntü Kayıtları
 • Toplantıda Kullanılacak Eş Zamanlı Tercümeler
 • Toplantılarda Kullanılan Ardıl Tercümeler
 • Toplantılarda Kullanılan Barkovizyon Çeşitleri
 • Büyük Toplantılarda Tepegöz Kullanımı
 • Toplantı İçi Kağıt Tahtası
 • Toplantıda Kullanılacak DVD / CD Oynatıcılar
 • Toplantı Mikrofonu
 • Toplantıda Kullanılabilecek Projeksiyon

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ