Yazılarımız

Asistan Akademi

TÜRK BASINININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ EĞİTİMİ

Türk basınının doğuşu ve gelişimi eğitiminin tanımı; Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası döneminde ki basın faaliyetlerinin incelenmesini öğreten eğitim türüdür.

Türk basınının doğuşu ve gelişimi eğitiminin genel amacı ise; gerekli şartlar sağlanırsa, Türk basınının gelişmesini inceleyebilecek, toplum üzerinde ki etkilerini analiz edebileceksiniz. Türk basınının doğuşu ve gelişimi eğitimi sayesinde, Cumhuriyet öncesinde ki dönemi inceleyebilecek ve Cumhuriyet döneminde ki basın organlarını analiz edebileceksiniz.

Türk Basınının Doğuşu Ve Gelişimi Eğitimi İçeriği

1. Türk Basınının Doğuşu Ve Gelişimi Eğitimi – Cumhuriyet Öncesi Türk Basın Faaliyetleri

 • Osmanlı Döneminde Basım Sanatı
 • Matbaanın Osmanlı Devletine Etkileri
 • Matbaanın Osmanlı Devletine Kazandırdıkları
 • Türkiye’ de Basım Sanatının Oluşması
 • Türkiye’de Basın Yayın Organları

· Türkiye’de Yabancı Dilde Basılmış Olan İlk Gazete Örnekleri

 • İlk Türkçe Basılan Gazeteler
 • Tanzimat Döneminde ki Basın Yayın Faaliyetleri

· Tanzimat Dönemindeki Yurt Dışında Basın Faaliyetleri

 • Basına Uygulanan Sansürler
 • Meşrutiyet Döneminde ki Basın Faaliyetleri
 • İstibdat Döneminde Uygulanan Sansür

· İstibdat Döneminde Basılmış Gazete ve Dergi Örnekleri

 • İstibdat Döneminde ki Yurt Dışı Basın Faaliyetleri
 • Meşrutiyet Döneminde ki Basın Organları
 • Basında Siyasi Parti Gruplaşmaları
 • İkinci Meşrutiyet Döneminde ki Basın Çalışmaları

· İkinci Meşrutiyet Döneminde Katledilen Gazeteciler

· İkinci Meşrutiyet Dönemin de Sol Basının Oluşması

 • Kurtuluş Savaşı Esnasında Basın Faaliyetleri
 • İstanbul Dönemi Basını
 • Anadolu Basın Faaliyetleri
 • Anadolu Ajansının Faaliyetleri
 • Dergilerin Ortaya Çıkışı

2. Türk Basınının Doğuşu Ve Gelişimi Eğitimi – Cumhuriyetten Sonra ki Basın Faaliyetleri

· Cumhuriyet Kurulduğu Zamanlarda Basın Faaliyetleri

 • Çok Partili Dönemden Sonra Basın Çalışmaları
 • 1980 Sonrasında ki Basın Faaliyetleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ