Yazılarımız

Asistan Akademi

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ORGANİZASYONLAR EĞİTİMİ

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar eğitiminin tanımı; ulusal ve uluslararası organizasyonların içeriğinin ve amaçlarının anlatıldığı eğitim türüdür.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar eğitiminin genel amacı; gerekli ortam şartlarının sağlanması halinde, organizasyon yapılarının ulusal ve uluslararası şeklinde inceleyebileceksiniz.

Ulusal Ve Uluslar Arası Organizasyonlar Eğitimi İçeriği

1. Ulusal Ve Uluslar Arası Organizasyonlar – Organizasyonlarla Alakalı Kavramlar

· Ulusal ve Uluslara Arası Organizasyonların Tanımı

 • Ulusal ve Uluslara Arası Organizasyonların Amacı

· Ulusal ve Uluslara Arası Organizasyonlarda Koyulan Sınırlamalar

· Ulusal ve Uluslara Arası Organizasyonların Genel Yapıları

2. Ulusal Ve Uluslar Arası Organizasyonlar – Organizasyonların Faydaları ve Genel Özellikleri

 • Organizasyonların Faydaları
 • Organizasyonların Özellikleri
 • Dış Tanıtım İçin Yapılması Gerekenler
 • Dış Tanıtımın İçeriği
 • Dış Tanıtımda Dikkat Edilecek Hususlar
 • Türkiye ‘de Yapılan Dış Tanıtım Örnekleri

3. Ulusal Ve Uluslar Arası Organizasyonlar – Organizasyon Türleri

 • Fuar Organizasyonları
 • Fuarların Tanımı
 • Fuarların Özellikleri
 • Fuarların Türleri
 • Uluslararası Sergiler
 • Sergilerin Tanımları
 • Sergilerin Genel Özellikleri
 • Sergilerin Türleri
 • Yarışma Organizasyonları
 • Yarışmaların Tanımları
 • Yarışmaların Genel Özellikleri
 • Yarışma Türleri
 • Uluslararası Festivaller
 • Festivallerin Tanımı
 • Festivallerin Genel Özellikleri
 • Uluslararası Şenlikler
 • Şenliklerin Gerçek Tanımı
 • Şenliklerin Temel Özellikleri

4. Ulusal Ve Uluslar Arası Organizasyonlar – Yerel ve Uluslararası Organizasyonların Türleri

 • Ulusal Sempozyumlar
 • Sempozyumların Tanımı
 • Sempozyumların Genel Özellikleri
 • Uluslararası Seminerler
 • Seminerlerin Tanımlanması
 • Seminerlerin Genel Özellikleri
 • Ulusal ve Uluslararası Konferanslar
 • Konferansların Tanımı
 • Konferansların Genel Özellikleri
 • Uluslararası Paneller
 • Panellerin Tanımı
 • Panellerin Genel Özellikleri
 • Ulusal ve Uluslararası Kongreler
 • Kongre Nedir? – Tanımı
 • Kongrelerin Genel Özellikleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ