Yazılarımız

Asistan Akademi

YURT İÇİ FUAR UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Yurt içi fuar uygulamaları eğitiminin tanımı; yurt içerisinde düzenlenen fuarlar hakkında detaylı bilgiler öğreten eğitimdir.

Yurt içi fuar uygulamaları eğitiminin genel amacı ise, gerekli şartların sağlanması taktirde, yurt içerisinde fuar uygulamaları düzenleyebilecek ve fuar hakkında araştırmalar yapabileceksiniz.

Yurt İçi Fuar Uygulamaları Eğitimi İçeriği

1. Yurt İçi Fuar Uygulamaları Eğitimi – Yurt İçindeki Fuar Organizasyonlarında Yapılması Gereken Çalışmalar

 • Yurt İçi Fuarlarda Esaslar ve Kurallar
 • Yurt İçi Fuar Oluşturma
 • Fuar Sektörünün Belirlenmesi
 • Fuar Alanının Belirlenmesi
 • Fuar Tarihinin Belirlenmesi
 • Fuar İsminin Belirlenmesi
 • Fuar Ürünlerinin Belirlenmesi
 • Fuar Evraklarının Hazırlanması

· Türkiye Odalar Borsalar Birliğine Fuar İçin Başvuru Yapılması

2. Yurt İçi Fuar Uygulamaları Eğitimi – Fuar Teşvikleri Hakkında Bilgiler

 • Fuar Destekleri ve Fuar Teşvikleri
 • Fuar İçin Avrupa Yatırım Bankası Kredileri
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı Başvurusu
 • İhracatı Geliştirme Merkezi Başvurusu
 • İhracatçı Birliklerine Yapılacak Başvurular
 • İktisadi Kalkınma Vakfı Başvurusu

· Destekleme İdaresi ve Ar-Ge Destekleri Başvuruları

 • Türk Patent Enstitüsüne Başvuru Yapma
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Başvurusu
 • TÜBİTAK Başvurusu
 • Yurt İçi Fuarlara Destekleme Çalışmaları
 • Desteleme Faaliyetleri
 • Destelenecek Fuarların Belirlenmesi
 • Fuar Ödeme Şartları
 • İhtisas Fuarlarına Katılım Destekleri
 • Fuarlara Sağlanan Destekler
 • Fuar Desteklerinden Yararlanma Şartları
 • Fuar Desteklerine Başvuru Aşamaları
 • Fuar Başvurularından Sonra Yapılacak İşlemler
 • Yurt İçi Fuar Kanunları

3. Yurt İçi Fuar Uygulamaları Eğitimi – Yurt İçerisinde Fuar Düzenleme Adımları

 • Yurt İçi Fuarların Organizasyon Adımları
 • Organizatör Firmaların Fuar Planlamaları
 • Fuar Bütçesinin Oluşturulması
 • Fuar Yol Haritası Oluşturma
 • Fuar Komitesinin Oluşturulması
 • Fuar İçin Danışma Kurulu Kurulması
 • Fuarda Çalışılacak Firmaların Belirlenmesi
 • Fuar Tanıtım Çalışmaları
 • Pazarlama Çalışmalarının Tamamlanması
 • Fuar Organizasyon Komitesinin Görevleri
 • Fuar İçi Satın Alma İşlemleri
 • Fuar Alt Yapısının Oluşturulması
 • Fuar Destek ve Teşvik Başvuruları
 • Fuar Programının Hazırlanması
 • Stant Hazırlıklarının Tamamlanması
 • Stant Alanının Düzenlenmesi
 • Katılımcı Firmaların Belirlenmesi
 • Stantların Dizayn İşlemleri
 • Stant Yerlerinin Seçimi
 • Fuar Personelinin Seçimi
 • Fuar Ziyaretçilerinin Belirlenmesi
 • Fuar Tanıtım Aktivitelerinin Hazırlanması
 • Fuar Bölgesinde Yapılacak Tanıtımlar
 • Fuarda Destek Alınacak Ajanslar

· Fuar Ürünlerinin Transferleri İçin Yapılacak Çalışmalar

 • Fuar Bütçesinin Planlanması
 • Fuar Çalışmalarına Başlama
 • Organizatör Firmaların Fuar Planları
 • Derneklere Yönelik Çalışmalar
 • Fuar Düzeninin ve Ortam Güvenliğinin Sağlanması
 • Katılımcı Firmalar İçin Yapılacak Çalışmalar
 • Fuar İçin Basın Çalışmaları
 • Yerel Yayıncılara Özel Çalışmalar
 • Ziyaretçiler İçin Yapılacak Çalışmalar

· Katılımcı Firmaların Fuar Planlamasındaki Görevleri

 • Stant Yönetiminin Planlanması
 • Ziyaretçilerin Kayıt Altına alınması
 • Ürün Tanıtımları
 • Ziyaretçilerin Ağırlanması
 • Fuar Sonrası Yapılacak Çalışmalar

· Organizatörün Yapması Gereken Fuar Sonrası Çalışmalar

 • Fuar Destekçilerinin Yapması Gereken Çalışmalar
 • Sponsor Firmaların Yapması Gereken Çalışmalar
 • Fuar Ödemelerinin Takibi

· Fuar Sonrasında Fuar Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

· Katılımcı Firmaların Fuar Sonrasında Yapacağı Çalışmalar

 • Fuar Bütçesinin Son Kontrolü

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ