Yazılarımız

Asistan Akademi

ANKET UYGULAMA EĞİTİMİ

Anket uygulama eğitiminin tanımı; anket uygulama ve yapmak için gerekli bilgi ve becerilerin öğretildiği bir eğitimdir.

Anket uygulama eğitiminin amacı ise; gerekli ortam ve gerekli araçlar sağlandığında, istenilen her konuda anket üretebilmektedir. Anketler için ön hazırlık yapabilecek ve anket için gerekli olan saha çalışmalarını yürütebileceksiniz.

Anket Uygulama Eğitimi İçeriği

1. Anket Uygulama Eğitimi – Anketler

  • Genel Tanımlar
  • Anketin Önemi
  • Anket Çeşitleri
  • Birebir Anket
  • Posta Vasıtasıyla Anket
  • Telefon Vasıtasıyla Anket
  • İnternet Kullanılarak Yapılan Anket

2. Anket Uygulama Eğitimi – Saha Çalışmaları

  • Ön Hazırlık
  • Posta Vasıtasıyla Yapılan Anket Uygulamaları

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ