Yazılarımız

Asistan Akademi

DİKSİYON EĞİTİMİ KURSU

Diksiyon eğitiminin tanımı; öğrencilerin dil kullanımı hakkında detaylı bilgilenmesi ve dil kullanırken kelimeleri doğru olarak söylemesini sağlayan eğitimdir.

Diksiyon eğitimi tanımını; düzgün ve etkili bir konuşma tekniklerinin öğretildiği bir eğitim olarak yapabiliriz.

Diksiyon eğitiminin genel amaçları ise; doğru dil kullanarak etkili bir konuşma yapma ve beden dili ile sözsüz iletişim hakkında detaylı bilgiler içeren bir eğitimdir. Diksiyon eğitimi sayesinde, sözlü iletişim kurarken doğru ve anlaşılır kelimeler seçebilecek, sözlü iletişim esnasında doğal jestlerinizi ve mimiklerinizi kullanabileceksiniz.

Diksiyon eğitiminin genel amacı ise; öğrencilerin dili kullanırken kelimeleri doğru olarak telaffuz etmelerini sağlamaktır. Diksiyon eğitimi sayesinde doğru nefes alma tekniklerini kullanarak kelimeleri doğru olarak telaffuz edebileceksiniz.

Diksiyon Eğitimi İçeriği

1. Diksiyon Eğitimi – Diksiyon Sanatı ve Ses Kullanımı

 • Diksiyon Sanatının Önemi ve Tanımı
 • Dil ve Diksiyon Tanımları
 • Diksiyon ve Ses Kullanımı
 • Ses Kullanımı Hakkında Detaylı Bilgi
 • Ses Olayı Nedir?
 • Doğru Solunum Teknikleri
 • Doğru Selen Teknikleri
 • Doğru Yerde Duraklama
 • Doğru Tonlama Kullanma
 • Ses Bükümü ve Detayları

2. Diksiyon Eğitimi – Kelime ve Kelime Elemanlarının Detayları

 • Kelime Nedir?
 • Kelime Elemanları Nelerdir?
 • Kalın Ünlü ve İnce Ünlülerin Detaylı Kullanımı
 • Söyleniş Şekilleri
 • Yazı Dili ve Konuşma Dilinin Farklılıkları
 • Boğumlama Tekniği
 • Ulama Nedir? Nasıl Yapılır?
 • Sağdeyi Tekniği
 • Söz Noktaları ve Detayları
 • Kısa Süreli Duraksamalar Hakkında Bilgi
 • Diksiyon Eğitiminde Normal Duraklamalar
 • Diksiyon Eğitiminde Uzun Süreli Duraklamalar

3. Diksiyon Eğitimi – Anlatım Türleri

 • Anlatım İçin Hazırlık Yapma
 • Anlatımda Doğallığın Önemi
 • Anlatımda Üslup Kullanımı
 • Anlatımda Açıklık Teknikleri
 • Anlatımda Kuvvet Tekniği
 • Anlatımda Kullanılan İmgeler
 • Anlatımda İncelikler
 • Anlatımda Duygunluklar
 • Anlatımda Hareket Kullanımı
 • Anlatımda Taklitler Yapma

4. Diksiyon Eğitimi – Jestler ve Mimiklerin Önemi

· Diksiyon Eğitiminde Mimikler ile Anlatım Teknikleri

· Mimiklerin Doğal Güzellikler ile Birlikte Kullanımı

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ