Yazılarımız

Asistan Akademi

FİKİR HAKLARI EĞİTİMİ

Fikir hakları eğitiminin tanımı; eser türleri, eser sahibinin hakları ve fikri kavramların ihlali durumunda yapılacak prosedürlerin öğretildiği eğitimdir.

Fikir hakları eğitiminin genel amacı ise; fikir haklarıyla alakalı bütün yasal düzenlemelere uygun davranabileceksiniz. Fikirhakları eğitimi sayesinde, sanat eserlerini doğru olarak belirleyebilecek ve karşılaştırabilecek, fikir hakları konusunda ki yasal düzenlemeleri bileceksiniz.

Fikir Hakları Eğitimi İçeriği

1. Fikir Hakları Eğitimi – Fikri Hakların Gelişim Süreçleri ve Eser Çeşitleri

 • Fikri Haklar Nelerdir?
 • Fikri Haklar Nasıl Oluşmuştur? – Gelişimi
 • Fikri Haklar Nasıl Doğmuştur
 • Fikri Hakların Gelişme Süreçleri
 • Dünyada ki Fikri Hakların Gelişme Süreçleri
 • Türkiye ‘de ki Fikri Hakların Gelişme Süreçleri
 • Eserler ve Eser Kavramları
 • İlim ve Edebiyat Eserlerinin Önemi
 • Musiki Eser Türleri
 • Güzel Sanal Eserleri Örnekleri
 • Sinema Eserleri ve Çeşitleri
 • İşleme Eserler Nelerdir?

2. Fikir Hakları Eğitimi – Eser Sahibinin Hakları ve Fikri Hakların Korunma Yolları

 • Eser Sahibinin Sahip Olduğu Haklar

· Eser Sahibinin Sahip Olduğu Manevi Haklar Nelerdir?

· Eser Sahibinin Sahip Olduğu Maddi Haklar Nelerdir?

 • Fikri Hakların Korunma Yöntemleri
 • Eser Koruma Kavramının Doğuşu
 • Eser Korumanın Ana Konusu
 • Eser Koruma Süreleri
 • Fikri Hakların İhlali Durumunda Dava Süreçleri
 • Hukuk Dava Süreçleri
 • Ceza Dava Süreçleri

· Basın Kurumlarının Elde Ettiği İçeriklerin Korunması

 • Komşu Haklar Nelerdir?

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ