Yazılarımız

Asistan Akademi

HABER TOPLAMA EĞİTİMİ

Haber toplama eğitiminin tanımı; haberlerle alakalı gelişmeleri analiz ve takip ederek, kişisel bilgi arşivi oluşturma ve haber kaynaklarıyla doğru ilişki kurma becerilerinin öğretildiği eğitimdir.

Haber toplama eğitiminin genel amacı ise; haberlerle alakalı gelişmeleri doğru takip ederek, kendinize ait bir arşiv oluşturabileceksiniz. Haber toplama eğitimi sayesinde, kendinize ait haber arşivi oluşturabilecek ve haber kaynaklarıyla düzgün ilişkiler kurabileceksiniz.

Haber toplama eğitiminin tanımı; gerekli durumlarda haber kaynaklarına hızı ulaşarak doğru ve eksiksiz bilgi toplama becerilerinin öğretildiği eğitim türüdür.

Haber toplama eğitiminin genel amacı ise, gerekli şartlar sağlandığı takdirde, haber kaynaklarının nasıl kullanılacağını öğrenecek ve haber kaynaklarına doğru zamanda ulaşarak eksiksiz bilgi toplayabileceksiniz. Haber toplama eğitimi sayesinde, olayın meydana geldiği alana doğru zamanda giderek izleyebilecek, olayla ilgili doğru belgeleri toparlayabilecek ve toplanan bilgileri diğer kaynaklardan doğrulayabileceksiniz.

Haber Toplama Eğitimi İçeriği

1. Haber Toplama Eğitimi – Not Alma Eğitimi

 • Not Alma Yöntemleri
 • Konuşulanlardan Not Alma Teknikleri
 • Okuduğunuz Yazılardan Notlar Almak
 • Gördüğünüz Olaylardan Notlar Almak
 • Alınan Notların Değerlendirilmesi
 • Başlıca Kullanılan Not Alma Teknikleri
 • Haber İzleme Çeşitleri
 • Eylem Haberlerinin İzlenmesi
 • Söylem Haberlerinin İzlenmesi

2. Haber Toplama Eğitimi – Haber Kaynaklarının Kullanılması

 • Genel Olarak Haber Kaynaklarının Kullanımı
 • Birincil Haber Kaynakları Hangileridir?
 • İkincil Haber Kaynakları Nasıl Kullanılır?
 • Yapısal Bakımdan Kullanılan Haber Kaynakları
 • Resmi Haber Kaynakları
 • Özel Haber Kaynakları
 • Haber Ajanslarının Yapısı
 • Ulusal ve Uluslararası Haber Ajansları
 • Diğer Haber Kaynakları
 • Ulusal Haber Kaynakları Nelerdir?
 • Yerel Haber Kaynakları
 • Başkente Ait Haber Kaynakları
 • Haber Toplama Çalışmaları
 • Direk Olay Yerinden Haber Toplama Yöntemleri

· Telefon, E-mail vb. Araçları Kullanarak Haber Toplama Yöntemleri

 • Araştırma Yaparak Haber Toplama Yöntemleri

3. Haber Toplama Eğitimi – Haberin Doğruluğunun Kanıtlanması

 • Haberin Doğru Olduğunun Kanıtlanması
 • Haberle İlgili Kurumların Yetkilileri
 • Basın Birimi
 • Basın Büroları ile İletişim
 • Basın Danışmanları ile İletişim
 • Basın Sözcüsü ile Kanıtlama
 • Basın Ataşeleri Yardımıyla Kanıtlama

4. Haber Toplama Eğitimi – Yapılan Haberde Süreklilik Sağlama ve Haber Toplarken Çıkan Problemler

 • Haberde Süreklilik Sağlama
 • Haber Toplarken Çıkan Sorunlar
 • Haber Yönlendirme Sorunları
 • Kasıtlı Olarak Verilen Eksik Bilgiler
 • Kasıtlı Olarak Verilen Çöp Bilgiler
 • Kasıtlı Olarak Verilen Yanlış Bilgiler
 • Haberlerde Çarpıtma Yapma
 • Haberlerde Manipülasyon Yapma
 • Haberlerde Sansür

5. Haber Toplama Eğitimi – Arşiv Tanımı

 • Gazetecilikte Arşiv Kuralları
 • Kişisel Arşiv Nasıl Oluşturulur?
 • Arşivlerden Bilgi Bulma ve Toplama Yöntemleri

6. Haber Toplama Eğitimi – Haber Kaynaklarıyla İlişki Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Haber Kaynaklarına Saygı Duyma
 • Özel Hayata Saygı Duyma
 • Haber Kaynağına Güven Verme Yöntemleri
 • Tarafsız Habercilik Yapma
 • Kurumsal Habercilik Anlayışını Koruma Yöntemleri

PAYLAŞ

 ASİSTAN AKADEMİ